Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Tusenvis av hunder slippes hvert år i båndtvangtiden

Hvert år gir norske kommuner utallige dispensasjoner fra båndtvangbestemmelsene for hund. Dispensasjonene er svært skadelige for fugler og dyr i hekke- og yngletiden, og sammen med Naturvernforbundet, Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter har vi derfor sendt brev til alle statsforvalterne. Dette må stanses!

Av Martin Eggen

Publisert 20.06.2024

Det er med undring og bekymring vi registrerer at kommunene gir tillatelse til hundeprøver og taksering enten i april eller i august, eller begge deler. I tiden 1. april til 20. august er det en generell båndtvang for hunder i hele landet.

Hundeprøver er mange steder et stort problem og vi mener at hensynet til fugler og dyr rett og slett ignoreres. De lovene som skal sikre hensynet til den ville naturen vektlegges ikke, og det gis mange dispensasjoner på autopilot. Fordi det er en forventning om at slik dispensasjon skal gis, og at dette er greit. Konsekvensen er at hekkinger mislykkes og at fugle- og dyreunger dør.

Vi vil utfordre denne tenkningen. Vi minner om at hundetrening ikke på noen måte er viktig for samfunnet. Det er en hobby knyttet til småviltjakt. Småviltjakt er i et moderne samfunn en hobby som stort sett handler om jakt på arter som har opplevd stor tilbakegang eller er i en presset bestandssituasjon.

Det å tillate hundetrening i hekkeområdene til disse artene gjør at deres hekkesuksess risikerer å forringes vesentlig. De får ikke frem så mange unger som de ellers ville. Det må bli slutt på praksisen med ukritisk og omfattende dispensasjoner til hundetrening i fugler og dyrs hekke- og yngletid.

Denne praksisen bidrar til å øke naturkrisen, og er helt unødvendig.

Etter en klage ble et vedtak om å avholde hundeprøver i Saltfjellet landskapsvernområde med biotopvern i Nordland, omgjort av Miljødirektoratet i 2024. Hundeprøven på Saltfjellet i 2024 ble også avlyst av hensynet til reindrifta. Dette er eksempler vi nå håper viser vei mot en ny og bedre praksis. 

 

Oppfordring til å endre kommunenes praksis ang. dispensasjoner fra båndtvangsplikten

Fjellrype
Rypebestandene har gått tilbake over lang tid. Slipp av hund i hekketiden, kun for å trene hunder til jakt på fuglene, bidrar til å forverre situasjonen ytterligere. Bildet viser en fjellrype i Saltfjellet nasjonalpark i Nordland, der aktiviteten utrolig nok ofte har foregått. FOTO: Håvard Eggen