Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Oversomrende silkehegre i Bergen

Thorolf Magnesen ble oppmerksom på ei hvit hegre i Kviturspollen i Bergen i midten av mai. Han tok kontakt med lokale fuglekikkere, som snart kunne konstatere kommunens første funn av silkehegre. Fuglen skulle vise seg å bli noe så uvanlig som den første oversomrende silkehegra i Hordaland.

Av Frode Falkenberg

Publisert 09.09.2020

Videoopptaket ble gjort 24. mai 2020 av Eirik Nydal Adolfsen.

Oversomrende silkehegrer er langt fra årlig i Norge. Strengt tatt er det bare en fugl som kan klassifiseres som det fra før, nemlig en fugl fra Nordland i 2013, som ble funnet i primo juni og som holdt seg fram til medio august. Bergensfuglen, som til tider kan være vanskelig å finne, har rastet og lett etter mat innenfor et ganske avgrenset område fra midten av mai til utgangen av august. Fuglen holder seg gjerne sammen med lokale gråhegrer.

Funn i Hordaland

Det foreligger bare sju tidligere funn av silkehegre i Hordaland. Fem av disse er vårfunn i perioden primo april til ultimo mai. De to siste er høstfunn, begge i siste halvdel av oktober.

Status i Norge

Silkehegre var en skikkelig raritet i Norge fram til årtusenskiftet. Landets første funn ble gjort i Møre og Romsdal i juni 1971. Fram til år 2000 ble det bare gjort 24 funn her hjemme. I takt med en utvidelse av artens utbredelsesområde nordover i Europa ble det gjort betydelig flere funn fra 2000 til og med 2016. Hele 106 godkjente funn stammer fra denne perioden (figur 1). Majoriteten av den norske funnmassen stammer fra vårsesongen, med klart flest funn i mai. Silkehegra er en meget sjelden gjest om vinteren, og det foreligger bare to vinterfunn i Norge fram til 2016 (figur 2).

Den uoffisielle forekomsten av silkehegre så langt i 2020 ligger på 15 individer. Kun tre av disse er sett utenfor Rogaland fylke, nemlig to fra Hordaland og en i Møre og Romsdal.

Figur 1. Antall funn (n=130) av silkehegre i Norge i perioden 1971-2016 (kilde: artsobservasjoner.no).

Figur 2. Fordeling av funn (n=130) av silkehegre gjennom året i Norge i perioden 1971-2016 (kilde: artsobservasjoner.no).

Tidligere funn av silkehegre i Hordaland