Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje

6. juni gav Stortinget etter for et mangeårig press fra Senterpartiet og aktører i beitenæringene, og gjorde vedtak som åpner for økt skyting av kongeørn i Norge. Vedtakene er fattet på såpass sviktende faktagrunnlag at det ikke kan få passere. Din signatur i vår kampanje er en vital støtte til kongeørna.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Michael Fredriksen

Publisert 09.06.2016

Høring av endret kongeørnforvaltning underveis

Sist mandag bad et flertall på Stortinget Klima- og miljødepartementet sende et forslag til endringer av bestemmelsene rundt skadefelling av kongeørn på høring. Samtidig vedtok et annet flertall en forsøksordning på Fosenhalvøya og i Troms som i realiteten åpner for skyting av kongeørn som ikke er identifisert som skadegjører på sau eller rein. NOF mener Stortinget baserer seg på alvorlig sviktende grunnlag, og har hoppet elegant bukk over fagkunnskapen som eksisterer om kongeørn og beitenæringa. Det er faktisk nødvendig at dette vedtaket omgjøres. NOF er sammen med andre organisasjoner i dialog med stortingsrepresentanter om nettopp dette.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer derfor snart til å måtte følge opp disse vedtakene fra Stortinget. Det legges opp til at kravet om å identifisere skadegjørende individer av kongeørn skal fravikes. NOF er svært kritisk til dette, og mener forvaltningen av kongeørn er på villspor.

Signer NOFs underskriftskampanje

NOF kan ikke akseptere en så dramatisk negativ endring av forvaltningen av kongeørn på såpass sviktende faktagrunnlag. Den uretten som er begått i disse vedtakene er for alvorlig til at det kan få passere. Vi gjør derfor klar til omkamp om saken. Vi har startet en underskriftskampanje mot skyting av kongeørn, som vi kommer til å overlevere til Helgesen sammen med vårt høringssvar når forslag om endring av forskriften kommer på høring. Et stort flertall av folk i Norge er faktisk motstandere av skyting av kongeørn. Vi inviterer derfor alle som vil ha kongeørna som et livskraftig del av norsk natur til å skrive under på kampanjen. Vi ønsker også at du deler informasjon om underskriftskampanjen til alle dine venner via sosiale medier, e-post, telefon, brev eller røyksignaler om nødvendig. Det er viktig at informasjonen spres mest mulig, og at alle som er glade i kongeørna blir kjent med hva som er i ferd med å skje. 

Signér forslaget her: Underskriftskampanje  - Ikke drep kongeørna

Geværforvaltning av store rovdyr

Bestandsnivåene av alle store rovdyr i Norge er svært lave fordi Stortinget har vedtatt at det skal være sånn. Dette er innholdet i det såkalte rovviltforliket. Stortinget har på denne måten vedtatt at ulven skal være kritisk truet, og at gaupe, jerv og bjørn skal være sterkt truet. Kongeørna har til nå unngått denne geværforvaltningen og har en naturlig bestandsstørrelse i Norge. Vi ønsker at dette skal fortsette slik for kongeørna.

Det er ikke greit at naturen skal tømmes for alle større naturlige predatorer bare fordi sau skal kunne beite uforstyrret i norske fjell og ødemarksområder hele sommeren uten tilsyn. Med en slik organisering av beitenæringen må noe tap til rovdyr rett og slett aksepteres på lik linje med andre naturlige tapsårsaker.

Når det gjelder rein så er det viktig å merke seg at dette faktisk er en vill norsk dyreart, og en nøkkelart i norske fjelløkosystemer. Da kan man ikke skyte nesten alle norske rovdyr som kan true reinen. Når man likevel krever at det blir gjort blir reinsdyrnæringen samtidig en trussel mot selve økosystemet. Vakker natur er en merkevare for Norge internasjonalt, men uten rovdyr reduseres den til en skadeskutt skygge av seg selv. Det er dette som skjer nå. Norske beitenæringer har alt for store negative konsekvenser for naturen, og det er på tide at denne problematikken får fokus.

Aktuelle lenker:

Ung kongeørn
Stor rovfugl – lite rovdyr. Kongeørna veier like mye som en voksen huskatt. Selv om den er en formidabel rovfugl er den ikke en trussel mot alt av beitedyr, som man kan få inntrykk av i beitenæringas propaganda. Kongeørna trenger din hjelp nå. Signer NOFs underskriftskampanje mot skyting av kongeørn og del den med dine venner. FOTO: Jan Ove Gjershaug
To unge kongeørner på åte
Joda - kongeørna spiser kjøtt. Den oppsøker gjerne også åtsler – slik de to ungfuglene på bildet gjør. Sumeffekten av kongeørnangrep på sau og lam er mindre enn 2 % av totaltapet av dyr på utmarksbeite. For tamrein er tapstallet i størrelsesorden 4-6 % av totaltapet. Selv ikke om vi fjernet hele den norske kongeørnbestanden ville vi kunne forvente en merkbar nedgang i tapstallene, verken for sau og lam eller for tamrein. FOTO: Jan Erik Heggelund