Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: Du må sikre globalt viktig våtmark i Verdal!

Staten må ta et overordnet ansvar for naturen i Norge, ikke la kommunene undergrave nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. BirdLife Norge har sendt brev til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og bedt om hjelp. Kommuner som har bestemt seg for å ødelegge globalt viktig natur, kan ikke få ture frem som de vil lengre.

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 13.06.2024

Åpent brev til Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: 

BirdLife Norge mottok nylig høringspapirer på planprogrammet for detaljregulering for området Ørin Nord i Verdal. Dette er en del av det globalt viktige fugleområde Indre Trondheimsfjord IBA, og en del av elvedeltaet Ørin. Deler av elvedeltaet er vernet under Ramsarkonvensjonen, men noen viktige områder er ikke det. Får Verdal kommune som de vil, vil de ikke bare ødelegge et av de mest produktive og næringsrike områdene for trekkfugler i Norge. De vil også gjøre irreversible inngrep som vil påvirke verneverdiene vi har forpliktet oss til å beskytte etter den internasjonale våtmarkskonvensjonen.

BirdLife Norge har jobbet for å stanse ødeleggelsen av området i lang, lang tid. Vi har jobbet opp mot kommunen, næringslivet og allmennheten, både med informasjonsarbeid og med appeller om å spare naturverdiene. Aker Solutions og næringsforeningen i Verdal har vært trukket inn i saken, men det har så langt ikke vært mulig å finne gode nok løsninger for elvedeltaet og fuglene. Det har vært skrevet utallige kronikker og medieoppslag i sakens anledning. Men Verdal kommune er fast bestemt på å legge industri til Ørin nord. Realiseres planene, er det i strid med nasjonale miljømål og forpliktelser.

BirdLife Norge opplever at vi kjemper for vår aller viktigste natur, og at statens svikter denne naturen. Vi kan ikke akseptere at lokale politikere i Verdal kommune skal bestemme over elvedeltaer og andre umistelige verdier av internasjonal betydning. Vi ber innstendig om at du, Andreas Bjelland Eriksen, tar nødvendige grep for elvedeltaet Ørin. Her er det tid for en planvask. Dette er en akutt sak som krever handling. Vi er videre spente på hvordan tapene av våtmark, og marine våtmarker som elvedelta og fjæreområder, skal stanses som en del av Naturavtalen og oppfølgingen av den. 

 

Ørin
Store mengder vadere bruker Ørin som sin «energistasjon» under reisene. På bildet vises tundrasnipe, rødstilk (nær truet) og svarthalespove (kritisk truet). FOTO: Martin Eggen
Ørin elvedelta
Ved Ørin i Verdal finnes for eksempel et av Norges siste relativt intakte elvedelta. Slik natur hører med til den aller mest produktive naturen vi har i Norge. Ørin er av denne grunn utpekt som et globalt viktig område for fugler og naturmangfold. FOTO: Halvor Sørhuus