Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Ramsar:

20.09.2022Stor seier for fuglene: Ingen mudring i Tanamunningen
13.09.2021Listastrendene inn for Ramsar-konvensjonen
09.04.2021Oppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren
28.01.2021Vernearbeidet ved Sklinna inn i ny fase
19.11.2020Blir det likevel tillatt med lakseoppdrett ved Sklinna?
17.09.2020Sveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni
24.07.2020Vannfuglportalen
09.05.2020Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre?
23.04.2020Sklinna: Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni må holdes oppdrettsfri
27.03.2020Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!
10.12.2019Fra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig
06.08.2019Hva skjer med våtmarkene ved Evenes?
24.01.2019Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site
04.07.2018Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt
17.08.2016Kommuner med globalt viktig natur får brev fra NOF
09.08.2016Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet
01.06.2016Stortinget ønsker IBA-vern
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
06.09.2015Norsk Ornitologisk Forening og SABIMA vil stoppe utfyllingen av Brekstadbukta.
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
28.11.2014NOF vil bevare Brekstadfjæra
12.04.2013Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge
03.03.2011Kurefjorden-undersøkelsene 1970-72 fram i dagen
22.01.2011Innspill til forvaltningsplan for Jærstrendene
21.09.2010Kitesurfing-NM i Ramsarområde
20.06.2009Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt!
10.12.2008Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin har startet!
21.08.2008NOF støtter utvidet våtmarksvern i Tyrifjorden
25.10.2007Nytt fugletårn i Gaulosen

Andre nyheter