Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Listastrendene inn for Ramsar-konvensjonen

Inntil nylig har brettseiling vært forbudt i tre fuglefredningsområder på Lista. Nå har Statsforvalteren i en ny forvaltningsplan for Listastrendene bestemt at deler av disse tre områdene skal åpnes opp for brettsport. NOF mener dette belaster fuglebestandene, og melder saken til Ramsarkonvensjonen.

Av Martin Eggen

Publisert 13.09.2021

Listastrendene har i en årrekke vært utsatt for stadig forringelse gjennom arealinngrep og forstyrrelser, og dagens verneregime har ikke vært tilstrekkelig til å sikre forekomster av fuglene som tradisjonelt har hekket der. Siden 1980-tallet har minst 10 fuglearter knyttet til kyst og våtmark permanent forsvunnet som hekkefugler fra Lista.

Forvaltningsplaner åpner for vannsport

Siden Listastrendene ble vernet i 1987, har NOF kjempet mot at områder med fuglelivsfredning skal brukes til brettbasert vannsport. Etter at saken har vært gjennom utallige runder i en rekke instanser fikk vi, etter over 20 års kamp, til slutt gjennomslag for at brettsport defineres som en unødvendig og forstyrrende aktivitet for fuglelivet. Det ble derfor ulovlig i de områdene som har fuglelivsfredning – og slik har det vært inntil nylig.

Nå er imidlertid en oppdatert forvaltningsplan for Listastrendene publisert. Statsforvalteren Agder har utarbeidet planen, som også er godkjent av Miljødirektoratet. Den nye forvaltningsplan spesifiserer nå at brettsport er tillatt i deler av dyre- og fuglefredningsområdene som også har Ramsar-status: Fuglevika, Kviljoodden og Havika. Vi mener at dette strider mot vernets formål, og legger ytterligere press på utsatte fuglebestander, f.eks. globalt rødlistede bestander av dykkere og ender. 

Vannscooter tillatt

Forvaltningsplanen definerer heller ikke bruk av vannscooter som et absolutt forstyrrende element i strid med verneforskriften. Tvert imot likestilles vannscootere med vanlige fritidsbåter, og forvaltningsmyndighetene overlater i praksis vurderingen om kjøringen forstyrrer fuglelivet til den enkelte føreren. 

NOF vil be om Ramsarkonvensjonens hjelp til å avklare om de foreslåtte endringene er i tråd med de forpliktelser Norge har etter Ramsarkonvensjonens bestemmelser. Det er ofte snakk om at man må inngå kompromisser mellom hensyn til dyreliv og menneskelig aktivitet i verneområdene. For Lista sin del så mener vi at dette kompromisset allerede er inngått ved at all form for vannsport allerede er tillatt i over 3/4 av gruntvannsområdene samt i alle havområder dypere en seks meter. I det aktuelle gruntvannsområdet (strekningen fra Fuglevika–Havika) er all form for vannsport allerede tillatt i 87 % av arealene. 

Klage til Ramsar om forvaltningen av Listastrendene

Fuglevika
Fuglevika er en ganske liten vik, kjent for sitt rike fugleliv. Vika ligger helt vest i det store gruntvannsområdet som strekker seg bort til Havika i øst. Tross sin beskjende størrelse er deler av vika nå åpnet opp for brettbasert vannsport. FOTO: Knut S. Olsen