Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Lista:

19.01.2022Nasjonalt ansvar å bevare våtmarkene på Lista
29.11.2021En ny svak høstsesong i 2021 for trekkfuglene ved Lista Fuglestasjon
05.11.2021Musespurv – ny art for Norge
13.09.2021Listastrendene inn for Ramsar-konvensjonen
14.06.2021Unike myrer og våtmark truet på Lista - NOF med appell til «grønne» selskaper
27.04.2021Statsforvalteren fremmer innsigelse mot naturødeleggende planer på Lista
12.04.2021«Det grønne skiftet» kaster igjen skygger over fremtiden på Lista
05.01.2021Nok et moderat år ved fuglestasjonene i 2020
13.11.2020Liten opptur for hekkende vipe på Lista i 2020
13.10.2020Store naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging
28.08.2019Betydelig klimaeffekt på fugletrekket i Sør-Norge
15.03.2018Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2017
06.03.2017Fuglestasjonsrapporten for 2016 er her!
13.03.2016Fuglestasjonsrapporten for 2015 er her!
02.11.2015Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner 2014
06.03.2015Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013
06.03.2014Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2012
08.05.2012Ledig stilling som naturveileder på Lista
15.08.2011Rødbrystspurv – ny art for Norge
24.09.2008Referat fra jentekurset på Lista

Andre nyheter