Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Liten opptur for hekkende vipe på Lista i 2020

Det ble en aldri så liten opptur for vipa på Lista i 2020. Selv om bestanden fremdeles er svært liten, så ble det for første gang på 20 år registrert en liten økning i bestanden. Etter to sesonger uten at en eneste vipeunge har kommet på vingene var det også gledelig at ihvertfall noen unger kom på vingene i 2020.

Av Knut Olsen

Publisert 13.11.2020

NOF Lister Lokallag har siden 1987 talt opp antall hekkende viper på Lista. Vi har også forsøkt å følge opp hekkesuksessen, men siden bestanden nå bare er 3-9 % av størrelsen ved årstusenskiftet har vi de siste årene hatt kapasitet til å følge opp de hekkende vipene på en mye grundigere måte enn tidligere.

Totalt 42 hanner og 32 hunner av vipe ble registrert i hekkeområder på Lista i 2020. Disse fordelte seg på sju lokaliteter med bekreftet hekking, en lokalitet men sannsynlig hekkeforsøk, samt tre enslige hanner. Til sammen ble 26 reir lokalisert. Slevdalsvann var den suverent viktigste lokaliteten med omkring 19 hanner og minst 12 hunner, 12 av reirene ble også funnet her.

For første gang på mange år ble det registrert en økning i bestanden, etter fem dårlige år økte bestanden opp til nivået for 6-7 år siden.

Det ble registrert 10 vellykkede hekkinger og trolig kom minst 20 unger på vingene denne sesongen. Etter to år uten en eneste vipeunge på vingene var dette gledelig. Denne produksjonen er likevel for lav til å opprettholde (eller øke) bestanden på sikt. Hvert hekkepar bør i gjennomsnitt få minst en unge på vingene hvert år for å opprettholde en livskraftig bestand som ikke er avhengig av rekruttering utenfra.

Mindre enn 1/3 av hekkingforsøkene ble altså vellykket, resten mislykkes. Minst en tredjedel (kanskje opp mot 44%) ble predert, 21% ble ødelagt i forbindelse med jordbruksvirksomhet mens to hekkinger (6%) ble ødelagt av mennesker.

Særlig i Slevdalsvann Naturreservat er det lagt ned en betydelig innsats for å redusere predasjonstrykket. Fylkesmannen og SNO har tatt ut mink og rødrev, mens NOF har fjernet trær for at ikke kråka skal ha utkikkspunkter nær vipas hekkeområder. Dette ser ut til å ha hatt virkning selv om vi fremdeles opplever at en stor del av vipereirene blir predert.

Vi har laget en enkel rapport om vipa på Lista i 2020, som kan leses her.

 

 

Vipe ungfugl
En nettopp flygedyktig vipeunge ved Slevdalsvann FOTO: Knut Olsen