Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Vest-Agder
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Vest-Agder

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

RødstilkSlevdalsvann - Status fem år etter at restaurering og skjøtselstiltak ble igangsatt (15.04.2020)

NOF Lister lokallag har overvåket hekkende våtmarksfugl i Slevdalsvann naturreservat. Resultatene viser at de fleste artene har respondert positivt på tiltakene som er gjort for å forbedre naturtilstanden i området. En forhåndsdefinert evalueringsmetodikk med et poengsystem viser at vi nå kan anse prosjektet i Slevdalsvann for å være vellykket.

Les mer
Buheii sør 2015-07-10Utbygging av Buheii vindkraftverk startet opp i hekketiden - Kongeørn territorium sprenges i filler! (14.04.2020)

I begynnelsen av april kom den triste meldingen om at utbyggingen av vindkraftanlegget på Buheii er startet opp. Dette til tross for at det nå er midt i hekketiden. NOF Vest-Agder har nå sendt et krav om umiddelbar stans i utbyggingen.

Les mer
FiskeørnNOF avdeling Vest-Agder kjemper mot all vindkraft (14.04.2020)

Det skal ikke være noen tvil om at NOF avdeling Vest-Agder er motstander av all vindkraft. Dette er først og fremst av hensyn til fugl og vern av en stadig mer truet natur. Problemet er ikke bare de fuglene som blir drept direkte i møte med vindturbinene, men like mye den totale ødeleggelsen av naturen i de områdene der det anlegges vindkraftindustri.

Les mer
MakrellterneVil redde ternene med minkfrie spesialflåter (19.03.2020)

NOF Mandal lokallag har i disse dager i samarbeid med Naturvernforbundet prøvd ut et nytt konsept for å gjenoppbygge makrellternebestanden på Sørlandet. Dette er minksikre flåter som plasseres ut i passende hekkeområder.

Les mer
FiskeørnNok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet? (29.01.2020)

Det begynner å bli noen år siden det ble gitt konsesjon til vindkraftverket Skorveheia utenfor Flekkefjord. Men utbygger ber om større turbiner og utsatt igangsettelsesfrist, og NVE kan dermed si nei til bygging. I en omfattende høringsuttalelse ber NOF om at prosjektet legges dødt, blant annet grunnet det betydelige rovfugltrekket i området.

Les mer
Teist fra Slettingen 2019Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2019 (23.11.2019)

Som vanlig har NOF Vest-Agder gjennomført omfattende undersøkelser på de hekkende sjøfuglene i fylket vårt. I alle de 32 sjøfuglreservatene blir bestanden og hekkeforløpet til sjøfuglene fulgt opp årlig, på oppdrag av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi deltar også i SEAPOP prosjektet og "Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl", begge på oppdrag fra NINA. I tillegg har foreningen deltatt i og gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugl.

Les mer

Nyhetsarkiv