Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

BirdLife Norge avd. Vest-Agder

Siste nytt

Svartbak Bjørnen 19-6-2021 17.12.2021

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2021

NOF avd. Vest-Agder har også denne sesongen gjennomført overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i den vestlige delen av Agder. Vi deltar også i SEAPOP-prosjektet og «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl», begge i regi av NINA. I tillegg har foreningen gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugler.

Les hele saken
Slevdalsvann 27.04.2021

Statsforvalteren fremmer innsigelse mot naturødeleggende planer på Lista

Det foreslåtte planområdet til Lista Renewable Energy Park i Farsund kommune blir omtalt som en «øy» i det intensivt drevne jordbrukslandskapet på Lista, med stor betydning for naturmangfoldet. Planområdet dekker blant annet rundt 40 % av resterende myr på flat-Lista. Nå har Statsforvalteren i Agder fremmet innsigelse.

Les hele saken
Buskskvett 12.04.2021

«Det grønne skiftet» kaster igjen skygger over fremtiden på Lista

Farsund kommune har i disse dager en revidert områdeplan for «Lista Renewable Energy Park» ute på høring. Planen omfatter utbygging av et nesten 2200 dekar stort område som dekker ca. 10 % av det unike natur- og kulturlandskapet på flat-Lista. Ved å signere et opprop hjelper du oss å stoppe planene!

Les hele saken
Vipe 13.11.2020

Liten opptur for hekkende vipe på Lista i 2020

Det ble en aldri så liten opptur for vipa på Lista i 2020. Selv om bestanden fremdeles er svært liten, så ble det for første gang på 20 år registrert en liten økning i bestanden. Etter to sesonger uten at en eneste vipeunge har kommet på vingene var det også gledelig at ihvertfall noen unger kom på vingene i 2020.

Les hele saken
Tyvjo 04.11.2020

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2020

NOF avd. Vest-Agder har nok en gang undersøkt de hekkende sjøfuglene i den vestlige delen av Agder. Vi deltar også i SEAPOP-prosjektet og «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl», begge i regi av NINA. I tillegg har foreningen deltatt i og gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugler.

Les hele saken
Hellemyra 13.10.2020

Store naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging

Det er nå en høyst reell fare for at mye av det som er igjen av verdifulle naturområder på Lista vil gå tapt. Lista er nemlig en svært aktuell kandidat til å få etablert en stor og arealkrevende batterifabrikk, i regi av Morrow Batteries. Nok en gang kan det bli slik at det såkalte «grønne skiftet» fører til store tap av natur.

Les hele saken

Nyhetsarkiv