Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om vipe:

25.04.2024Vipebur i Indre Østfold og Rakkestad
11.04.2024Velkommen til åpent møte om vipe og storspove!
14.12.2023Nær en halvering av fugleantallet i kulturlandskapet
14.11.2023Jakt i Frankrike påvirker våre fuglebestander
26.10.2023Stans i utbyggingen av Deli-jordet
20.05.2023Beskyttelsebur for rugende vipe
15.04.2023Markering av vipereir
14.04.2023Støtte til truede fugler i Nordland
21.02.2023Vårens budbringer er i hardt vær
09.12.2022Bærekraftig bruk av land må inkludere jordbruket
07.04.2022BirdLife Norge og Bondelaget samarbeider for fuglene
16.02.2022Fagseminar «Kan vipa reddast?»
08.02.2022Ny rapport: Vipe i kulturlandskapet i 2021
03.02.2022Vipelokalitet ved Borrevannet må styrkes
18.03.2021Planlegger landbasert oppdrett i hekkeområde til vipe og storspove
04.01.2021Vern vipa i Hordaland - Årsrapport 2020
13.11.2020Liten opptur for hekkende vipe på Lista i 2020
29.05.2020Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet?
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
12.05.2019Ofrar vi vipa for å redde klimaet?
03.04.2019Krysser fingre for ny forskrift
19.02.2019Vipe i knipe - erfaringer fra Sogn og Fjordane
13.01.2019Vern vipa i Hordaland - antall pulli tilbake til 2016 nivå
19.09.2018Uthulingen av naturmangfoldloven må stanses!
30.08.2018Håp for viktige vipemarker i Time kommune?
27.08.2018NOF forhindrer nydyrking – en seier for fuglelivet
26.10.2017Nytt håp for vipa i Hordaland
24.02.2017Vipa er på vei til sine hekkeplasser
30.04.2016Fuglevernprisen til vipeprosjektet!
21.12.2015Nytt vipeprosjekt i Hordaland!
12.05.2015IKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa
04.03.2015NOF Hordaland slår eit slag for vipa
15.10.2014Den norske vipebestanden er i fritt fall!
27.04.2012Det er tid for vipekartlegging!
26.03.2012Årets fugl 2012 - Vipe
23.02.2012Ornis Norvegica er i siget!
28.10.2011Vipe blir Årets Fugl i 2012
19.04.2011Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista
05.02.2009Vipe og andre truete fuglearter jaktes i EU

Andre nyheter