Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Vipa er på vei til sine hekkeplasser

Prosjektet vern vipa i Hordaland kartlegger viper på tredje året. Prosjektet har kartlagt en rekke hekkeplasser i fylket, de blir overvåket av faste rapportører i lokallagene. Vi trenger også din hjelp til å finne nye hekkeområder denne våren.

Av Lars Ågren

Publisert 24.02.2017

Vipa, Vanellus vanellus, er i Norsk rødliste 2015 gitt status sterkt truet [EN]. Vi håper at denne nedgangen flater ut og med litt drahjelp bidra til at den får gode hekkevilkår i våre områder i Hordaland. Våre rapportører bidrar til dette gjennom god kommunikasjon og samarbeid med grunneier.

I 2016 registrerte prosjektet 89 rugende hunner og 102 pulli i 16 av de 33 kommunene i Hordaland. I 2015 registrerte prosjektet 113 rugende hunner og 61 pulli i 21 av de 33 kommunene i fylket. Det kan være tidkrevende å få god kontroll på antall viper og aktivitet i et område. Prosjektet anbefaler at du bruker litt på å observere atferden til vipa. I ruge- og klekketiden må du vise særdeles hensyn for å ikke forstyrre vipene. Det er lett å bli ivrig og faktisk tråkke på reirene som ligger rett på grasmark. Ungene får du lettest kontroll på ved å bruke en god kikkert og observere over tid. De blir ikke matet av foreldrene, man beveger seg rundt for å finne føde.

I artsobservasjoner.no har vi god kontroll på når vipene ankommer landet, de er allerede rapportert sør for oss. Vi håper du vil bidra ved å legge inn funn av vipe i artsobservasjoner.no. Det er særdeles viktig at du legger inn aktivitet, f.eks. overflygende, rastende, observasjon i hekketid, passende biotop mv. Skulle det vise seg at du har funnet et nytt hekkeområde, som pr i dag, ikke er dekket i prosjektet ber vi at du tar kontakt med oss. Oversikt over områder hvor det er rapportert viper i 2016 finner du lettest ved å søke i artsobservasjoner og velge kart når du presenterer funn.

Tilslutt, prosjektet tar mer enn gjerne i mot bilder av vipa og biotopen de oppholder seg i. Send de gjerne direkte til vipe@fuglar.no med litt tekst, så bruker vi det kanskje i rapporten vi utarbeider hvert år.

Med ønske om en god hekkesesong for vipa!

 

Vipe
FOTO: Lars Ågren
Vipe på IKEA taket