Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Nytt håp for vipa i Hordaland

Prosjektet Vern vipa i Hordaland har i tre år samlet inn data om hekkende viper i fylket. Fra 61 dununger i 2015 har 2017 gitt svært gode tall, hele 220 dununger er blitt observert. Det gir oss forsiktige forhåpninger om at nedgangen har flatet ut for denne sterkt truete arten.

Av Lars Ågren, Leder NOF avd. Hordaland

Publisert 26.10.2017

2017 har vært et meget godt år for hekkende viper i Hordaland. 140 rugende hunner har fått frem 220 dununger. Det er rapportert inn 61 årsunger av viper. Funnene fordeler seg på 29 lokaliteter i 19 kommuner. I 2015 var tilsvarende tall 113 rugende med 61 dununger talt. Rapporten forteller noe om grunnene til dette, blant annet har den regntunge våren med sen førsteslått og god næringstilgang gitt vipene ideelle forhold. Vi ser frem til sesongen 2018 med like gode resultater og kanskje bedre vær? Vipene vender ofte tilbake til de samme hekkeområdene, og det kan gi observatørene noen gode og spennende dager i hekkeområdene.

Prosjektgruppen har kommet frem til at det er fire hovedgrunner til at årets vipeproduksjon har doblet seg fra 2016 til 2017;

  • Først og fremst har rapportørene gjennom sitt engasjement gjennom prosjektets tre år fått god erfaring med å observere og rapportere funn.
  • I Hordaland har det vært en særdeles regnfull vår og sommer, noe som har medført sen førsteslått og dermed gode muligheter for dunungene å finne skjul.
  • Regntung jord har gitt gode næringsforhold for vipene
  • Gjennom samarbeidet grunneier og rapportør har grunneier blitt bedre til å ta hensyn til reir under gylling og slått.

NOF Hordaland oppfordrer fylker hvor det ikke telles viper til å starte opp med et tilsvarende prosjekt i 2018!

Vern vipa i Hordaland Rapport 2017

Dununge
FOTO: Lars Ågren