Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista

NOF Lista lokallag har i samarbeid med Lista fuglestasjon talt opp hekkebestanden av vipe hvert år siden 1990. De første årene gikk bestanden sakte, men sikkert oppover og nådde en topp på slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet snudde trenden, og bestanden har etter dette gått tilbake.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 19.04.2011

Kommentarer til nyheten (2)