Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ornis Norvegica er i siget!

NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica er allerede godt i gang med årets årgang. De tre første artiklene i årgang 35 tar for seg høyaktuelle temaer som argumentasjon for jakt på hønsehauk, bestandsutvikling hos vipe, storspove og tjeld på Jæren samt sesongmessig endring i habitat hos storspove som hekker i jordbrukslandskapet.

Av Magne Myklebust

Publisert 23.02.2012

Det er andre året på rad med den nye publiseringsmodellen for Ornis Norvegica. Fra og med 2011 er tidsskriftet utelukkende nettbasert, gratis og tilgjengelig for alle. I 2011 ble det publisert fem artikler med den nye modellen. Redaktørene Ingvar Byrkjedal og Terje Lislevand har allerede nedlagt et solid arbeid i 2012, og årgang 35 inneholder alt tre artikler.

NINA-forskerne Vegard Gundersen og Morten Kraabøl har forfattet en artikkel om hvilken argumentasjon for jakt på hønsehauk i Norge som gjennom tidene er beskrevet av jegere, viltforskere og naturvernere.

Vipa er Årets Fugl 2012, og det er stor interesse rundt temaet bestandsendringer hos fugler i kulturlandskapet. Ingvar Byrkjedal, Kåre Kyllingstad, Svein Efteland og Steinar Grøsfjell har skrevet en artikkel om bestandsutvikling hos vipe, storspove og tjeld på Jæren i 15-årsperioden 1997-2011.

Den tredje artikkelen som til nå er publisert i 2012 er forfattet av den svenske forskeren Adriaan de Jong. Artikkelen omhandler sesongmessig forandring i habitat hos storspove som hekker i jordbrukslandskap.

Alle artiklene er forvaltningsrelevante og høyaktuelle!

Les artiklene her

Storspove
Er du nysgjerrig på hvordan bestandsutviklingen til storspove er på Jæren? Da kan du lese om det i en nylig publisert artikkel i Ornis Norvegica! FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentér nyheten