Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Ornis Norvegica:

15.03.2024Gjør kunstig lys livet lettere for småfuglene om vinteren?
02.01.2024Ny årgang av Ornis Norvegica
31.05.2023Isolasjon og paringssuksess hos norske hortulaner
20.02.2023Positiv bestandsutvikling hos fjellerke
17.02.2023Overlappende fødevalg hos tre spurvefugler i fjellet
09.02.2023Klimaendringer er dårlig nytt for lappspurven
12.04.2021Stabil bestand av sivhøne i Oslo og Akershus
16.11.202033 år med hekkende fluesnappere i Skibotn
16.11.2020En rødhalsgås i Norge – hvor kom den fra?
16.11.2020Fiskeørn tok for stor fisk – og druknet
16.11.2020Toppdykker-bestanden øker i Sørøst-Norge
22.02.2019Vinterforekomst av stellerand i Varanger dokumentert
08.02.2018Redaktørskifte i Ornis Norvegica
21.12.2017Islommen er aggressiv mot andre fugler
20.12.2017Gråsisik i flokk og predasjonsrisiko
03.10.2017Snøugler og satellittsendere
09.05.2017Furukorsnebbens familieliv
08.05.2017Langdistansetrekkere og værforhold
31.03.2017Omfanget av fjorårets haukugleinvasjon
29.11.2016Nattaktive vandrefalker
19.08.2016Bestandsøkning av hekkende sangsvane
10.08.2016Lavskriker og smågnagere
19.05.2016Endringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog
09.05.2016Kjønnsbestemming av lappugle
01.05.2016Hvilke faktorer påvirker høsttrekket til dvergspetten?
13.01.2016Hvorfor blir noen skjærer gule?
07.01.2016Fuglefaunaen i Øvre Forra – reservatet nå og for 40 år siden
23.11.2015Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis
23.11.2015Fluesnappere foretrekker parasittfrie reirplasser
06.05.2014Viltkamera på orreleik
27.11.2013Varierende forekomst av lopper i norske fossekallreir
27.11.2013Fuglesamfunnet i et skogsområde gjennom 50 år
23.09.2013Nytt om gåseforskning i Ornis Norvegica
31.07.2013En dokumentert hybrid mellom rørsanger og myrsanger
18.06.2013Snøugle og knott i Ornis Norvegica
28.11.2012Mytemønster og aldersbestemmelse av snøugle
28.11.2012Nedgang i flere fuglebestander på Hardangervidda
05.11.2012Ny artikkel publisert i Ornis Norvegica
20.03.2012Om tornskatas hekkebiologi i Ornis Norvegica
23.02.2012Ornis Norvegica er i siget!
09.12.2011Granmeisa i fokus i Ornis Norvegica
23.06.2011Ornis Norvegica er i gang på nettet!

Andre nyheter