Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Snøugle og knott i Ornis Norvegica

Året 2011 var et meget godt år for smågnagere, noe som medførte en god hekkesesong for bl.a. snøugle. Mange snøugleunger kom på vingene, men noen hekkinger mislyktes også. I årets første artikkel i Ornis Norvegica kan du lese om hvorfor to av hekkingene mislyktes.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 18.06.2013

Året 2011 vil bli husket som det største smågnageråret på lenge, og endelig dekket det igjen mesteparten av landet. For snøugla resulterte dette i et rekordstort antall hekkefunn, noe det norske snøugleprosjektet har gjort rede for i Vår Fuglefauna 1-2012 (heftet kan kjøpes hos Natur og Fritid for de som ikke har det).

Årets årgang av Ornis Norvegica starter med en artikkel om snøugle. Under den store snøuglehekkingen i 2011 ble den rugende hunnen i to av 28 reir funnet å være så kraftig angrepet av knott at hekkingen mislyktes. Den ene hunnen var så ille knottstukket at den mest sannsynlig ville ha dødd om den ikke var blitt tatt hånd om av forskerne. Forfatterne setter episodene i forbindelse med valg av reirhabitat. Artikkelen er illustrert med dramatiske bilder.

Les artikkelen her

Snøugle-hunnen Hedwig
Snøugle-hunnen Hedwig renses for knott. FOTO: Roar Solheim

Kommentér nyheten