Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Furukorsnebbens familieliv

Tradisjonelle observasjonsstudier av foreldreinnsats hos fugler er både er tidkrevende og kan by på praktiske vanskeligheter. Ved hjelp av viltkamera kan man nå samle informasjon som tidligere har vært krevende eller umulig å skaffe. I denne studien undersøkes furukorsnebbens familieliv.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 09.05.2017

Studier av foreldreinnsats hos fugler er ofte basert på direkte observasjoner, som både er tidkrevende og kan by på praktiske vanskeligheter. Viltkamera plassert ved reir har et helt annet potensiale for registrering av hva som foregår i et reir. Kamera med time-laps innstilling ble plassert ved et furukorsnebbreir i Halden-traktene og detaljerte data om foreldrenes innsats ble registrert fra ungene var 10 til 21 dager gamle. Hver av foreldrene foret ungene omkring 10 ganger i løpet av dagen. Hunnen varmet ungene om natta de første par døgnene av undersøkelsen, men deretter holdt ungene seg varme uten foreldrenes hjelp. Nærmere detaljer finner du i artikkelen:

Referanse

Steen, R., Austad, A.-M., Steen, J. & Bjerke, B.A. 2017. Daily activity and nest attendance in a breeding pair of Parrot Crossbills Loxia pytyopsittacus in southern Norway. Ornis Norvegica 40: 24-32.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Furukorsnebb
Artikkelen avslører furukorsnebbforeldrenes arbeidsinnsats i hekketiden. FOTO: Bjørn Aksel Berge