Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Snøugler og satellittsendere

Bruken av satellittsendere montert på ryggen av snøugler i Norge og Canada har åpnet for detaljert innsikt i artens forflytning og dermed en økt forståelse av dens biologi. Et viktig spørsmål er imidlertid om merkemetoden påvirker fuglenes atferd og overlevelse.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 03.10.2017

Skjebnen til de 28 radiomerkte snøuglene i dette merkeprosjektet er nærmere evaluert. Ingen effekt på uglenes overlevelse kunne påvises. Seks av uglene ble funnet døde, men ingen som følge av radiomerkingen. Negative effekter av utstyret, som veier 2.0-2.8 % av fuglenes kroppsvekt kan likevel ikke utelukkes. Detaljene er å finne i artikkel nylig publisert i Ornis Norvegica. Artikkelen diskuterer mulige negative effekter og oppfordrer til forsiktighet ved bruk av radiomerking.

Referanse

Heggøy, O., Aarvak, T., Øien, I.J., Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Zazelenchuk, D., Stoffel, M. & Kleven, O. 2017. Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus. Ornis Norvegica 40: 33-38.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Snøugle
Bruk av ryggmonterte satellittsendere er en viktig del av det norske snøugleprosjektet, som blant annet fokuserer på snøuglas vandringsmønster og habitatvalg gjennom året. Den nye artikkelen i Ornis Norvegica ser nærmere på om hvorvidt senderne har noen negative effekter på snøuglene. Bildet viser et individ som blir sluppet etter å ha blitt utstyrt med en sender i Canada. FOTO: Ingar Jostein Øien