Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Toppdykker-bestanden øker i Sørøst-Norge

Toppdykkeren er en fåtallig hekkefugl i Norge, og finnes hovedsakelig utbredt i Sørøst-Norge og på Jæren. Gjeldende bestandsanslag for arten er på mindre enn 400 hekkende par. Nye undersøkelser viser at toppdykkerbestanden i Oslo og Akershus nå er mer enn dobbelt så stor som på begynnelsen av 1980-tallet.

Av Terje Lislevand

Publisert 16.11.2020

Toppdykkeren har en god bestand i Oslo og Akershus, og det har tidligere blitt anslått at rundt en fjerdedel av den norske hekkebestanden finnes her. Arten forekommer hovedsakelig i grunne og relativt næringsrike vann. På grunn av en liten bestandsstørrelse er toppdykkeren rødlistet i Norge, og man har antatt at bestanden er stabil.

Nye undersøkelser i Oslo og Akershus utført av Svein Dale, har avdekket at bestanden i dette området er større enn tidligere antatt, og at den er økende. En gjennomgang tidlig på 1980-tallet viste at det her fantes 90–100 par fordelt på 13 lokaliteter, mens Dale fant hele 233 par på 34 lokaliteter i 2018.

Les hele artikkelen

Toppdykker
Et toppdykkerpar med unger fotografert i Østensjøvannet i Oslo. FOTO: Frode Falkenberg