Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Gråsisik i flokk og predasjonsrisiko

Gråsisiken lever i flokker utenom hekketiden og har som alle små fugler et særlig høyt energibehov om vinteren. Flokker er lettere å oppdage enn enslige fugler, men på den annen side vil mange øyne raskere oppdage en predator. Tar flokkene om vinteren større predasjonsrisiko enn andre småfugler?

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 20.12.2017

Gråsisiken lever i flokker utenom hekketiden og har som alle små fugler et særlig høyt energibehov om vinteren. Flokker er lettere å oppdage enn enslige fugler, men på den annen side vil mange øyne raskere oppdage en predator. Eksperimenter med utstoppede predatorer på en foringsplass viste at gråsisiker i flokk returnerte til foringsplassen etter at predatormodellen var fjernet raskere enn det kjøttmeis og granmeis gjorde.

Konklusjonene kan leses i en ny artikkel i Ornis Norvegica (lenke nedenfor): Hogstad, O. 2017. Are wintering common redpolls Carduelis flammea more exposed to avian predators than other small passerines? Ornis Norvegica 40: 45-48.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Gråsisik
Tar flokkene av gråsisik om vinteren større predasjonsrisiko enn andre småfugler? FOTO: Frode Falkenberg