Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fluesnappere foretrekker parasittfrie reirplasser

Fugler som bygger reir i hulrom får ofte problemer med små parasitter som gjemmer seg i gammelt reirmateriale. Er fuglene i stand til å vurdere faren for å bli angrepet av de blodsugende dyrene? En fersk artikkel i Ornis Norvegica viser at svarthvit fluesnappere foretrekker å hekke i parasittfrie fuglekasser.

Av Terje Lislevand

Publisert 23.11.2015

En rekke ulike insekter og midd trives godt i fuglenes reirmateriale, og lever der som såkalte ektoparasitter som suger blod fra både ungene og foreldrene. Fuglearter som hekker i hulrom er spesielt utsatt for dette, fordi parasittene kan overvintre i gammelt reirmateriale fra én hekkesesong til den neste. Fuglene som flytter inn på slike steder kan derfor få noen plagsomme leieboere med «på kjøpet».

Blodsugende og reirlevende ektoparasitter har ofte en negativ innvirkning på fugleungers ve og vel. Man skulle derfor forvente at fuglene velger bort reirplasser der risikoen er stor for å bli utsatt for parasitter. Resultatene fra studier som har testet denne ideen er imidlertid ikke entydige.

I en undersøkelse fra Aust-Agder, som nylig ble publisert i NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica, undersøkte Arild Breistøl og kolleger hvorvidt svarthvit fluesnappere valgte fuglekasser med eller uten parasitter. Da fluesnapperne fikk valget mellom en kasse med gammelt reirmateriale, og en kasse der det gamle reiret var sprøytet med insektmiddel, valgte hele 12 av 13 par den «rene» kassen.

Undersøkelsen tyder derfor på at fuglene var i stand til aktivt å velge bort kassene som inneholdt ektoparasitter. Resultatet skiller seg fra hva som tidligere er rapportert fra Sverige, der fluesnappernes valg av reirplass var uavhengig av om det gamle reirmaterialet var sprøytet med insektmiddel eller ikke. Forklaringen er trolig at det var om lag fem ganger flere fuglelopper i de norske fuglekassene, i tillegg til en rekke blodsugende midd, fluer og fjærlus. Les mer i Ornis Norvegica 38, side 9-13.

Breistøl, A., Högstedt, G. & Lislevand, T. 2015. Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca prefer ectoparasite-free nest sites when old nest material is present. Ornis Norvegica 38: 9–13. doi: 10.15845/on.v38i0.871

Les artikkelen her

Svarthvit fluesnapper
Svarthvit fluesnapper foretrekker å hekke i rene fuglekasser! For deg som har fuglekasser innebærer det følgende: tøm kassene dine for å hjelpe fuglene. En kald vinterdag er et bra valg da insekter i reirmaterialet er mindre aktive i kulda. FOTO: Frode Falkenberg