Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Viltkamera på orreleik

Bruk av viltkameraer er en effektiv og lite arbeidskrevende måte å overvåke spillplasser på. I en artikkel i Ornis Norvegica viser Håkon og Finn Gregersen at bruk av spillplasser hos orrfugl kan registreres med denne teknikken uten nevneverdig arbeidsinnsats i felt. Metoden er også skånsom i forhold til forstyrrelser av spillplasser.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 06.05.2014

Seks orreleiker i Øst-Norge ble overvåket i ulike tidsrom med viltkameraer i perioden april til desember. På noen leiker ble dagkameraer utprøvd, mens på andre ble det benyttet kameraer med både natt- og dagregistrering. Kameraene ble satt med tidsinnstilte eksponeringsintervall. Bildene ga data om antall fugl på leikene og viste mønsteret i fuglenes bruk av leiken både på døgn- og årstidsbasis. Den viktigste feltinnsatsen besto i å skifte batteri på kameraene hver tredje måned.

Les mer (Ornis Norvegica)

Orrhane
Viltkamera viser seg å være et effektivt hjelpemiddel for å kartlegge aktiviteten på orreleiker. FOTO: Frode Falkenberg