Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

En rødhalsgås i Norge – hvor kom den fra?

Når sjeldne fugler dukker opp kan det noen ganger være tvil om hvor fuglen egentlig kom fra. Har den kommet hit på egen hånd, eller har den rømt fra fangenskap? Analyser av fjær fra en ung rødhalsgås som ble funnet i Norge i april 2019 viser nå at denne fuglen sannsynligvis kom fra Sibir.

Av Terje Lislevand

Publisert 16.11.2020

Rødhalsgåsa hekker i det nordlige Sibir og overvintrer normalt rundt Svartehavet. Det finnes imidlertid også et betydelig antall rødhalsgjess i fangenskap i Europa. Den er svært sjelden i Norge, og t.o.m. 2015 fantes det bare 24 funn av denne praktfulle gåsearten. Av disse betraktes fem funn som fugler som med stor sannsynlighet har rømt fra fangenskap.

Men hvordan kan vi vite om fugler opptrer spontant eller er opprinnelig tamfugler som har stukket av fra sine eiere? En mulighet er å gjøre kjemiske analyser av fuglenes fjær for å finne ut hvor fuglen har vært da fjæren ble dannet.

Slike analyser ble gjort for en rødhalsgås som dukket opp på Storøya, Fornebu i april 2019. Fuglen oppførte seg i stor grad som man skulle forvente av en rømt fangenskapsfugl, da den oppholdt seg i et parkområde og var ganske tillitsfull overfor mennesker.

I en artikkel som nylig ble publisert i Ornis Norvegica rapporterer Sindre Molværsmyr og Anthony Fox resultatene fra analysene. Disse viser at fuglen med stor sannsynlighet hadde sitt opphav i artens normale hekkeområde, og ikke var en «rømling» fra fangenskap i Europa.

Les hele artikkelen

Rødhalsgås
Den omtalte rødhalsgåsa på Fornebu i Viken 23. april 2019. FOTO: Runar Mauritzen