Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nedgang i flere fuglebestander på Hardangervidda

Sammenlignet med undersøkelser for drøyt 30 år siden, viser nye fugletakseringer på Hardangervidda at det har vært en betydelig nedgang i bestandene til noen vanlige spurvefugler. Det er særlig heipiplerke, steinskvett og lappspurv som ser ut til å ha fått en knekk. Dette framgår i en ny artikkel i Ornis Norvegica.

Takseringene ble utført av Ingvar Byrkjedal og John Atle Kålås i 1980, og gjentatt somrene 2010 og 2011. Det aktuelle fjellområdet ligger rundt 1250 m o.h. i Eidfjord kommune, Hordaland. Nedgangen var på om lag 40 % for heipiplerke, 65 % for steinskvett og hele 85 % for lappspurv. Forfatterne diskuterer disse funnene i forhold til mulige habitatendringer på hekkeplassen og negative faktorer på overvintringsplassen.

Les artikkelen her

Kommentér nyheten