Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis

Mens granmeisa hevder territorium året rundt og med en fast sosial struktur på innvånerne av territoriet, har kjøttmeis løsere territorieforhold og sosiale bånd utenom hekketiden. En studie publisert i Ornis Norvegica sammenligner aggressive forhold mellom ungfugler hos de to artene fra juli til april.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 23.11.2015

Studien ble utført i fjellbjørkeskog i Budal. Hos begge artene var det en topp i aggresjonen mellom ungfugler i august-september og en annen i mars-april. Kjøttmeisas aggresjon syntes om høsten knyttet til fødekonkurranse mellom individene og om våren til konkurranse om hekketerritorium. Hos granmeisa gjaldt høst-aggresjonen konkurranse om flokkmedlemskap, og om våren territorie-eierskap. Medlemskap i en territoriell gruppe er nødvendig for å oppnå territorie-eierskap hos granmeis. Nærmere detaljer finner du i artikkelen av Olav Hogstad i Ornis Norvegica vol 38, s. 1-8.

Hogstad, O. 2015. Social behaviour in the non-breeding season in Great Tits Parus major and Willow Tits Poecile montanus: differences in juvenile birds’ route to territorial ownership, and pair-bond stability and mate protection in adults. Ornis Norvegica 38: 1-8.

Les artikkelen her

Granmeis
Det er viktig å være i en territoriell gruppe for unge granmeiser. Det er nøkkelen til å senere skaffe seg et territorium. FOTO: Morten Vang / www.fuglefoto.net