Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Lammegribb på norgesbesøk

En gribb er ikke hverdagskost å treffe på for en naturinteressert nordmann. Like fullt har en lammegribb turnert Norge i snart to år nå. Med et vingespenn på opptil 2,75 meter er den større enn en havørn og ruver godt i terrenget når den kommer seilende, noe en god del ornitologer nå har vært så heldige å få oppleve på norsk jord.

Av Andreas Winnem

Publisert 15.05.2024

Lammegribben ble først funnet av Trond Ove Stakkeland ved Ulvarudla i Time kommune på Jæren i Rogaland 11. august 2022. Fuglen ble da kun sett på lang avstand, og den ble ikke sikkert bestemt før Egil og Laila Frantzen fotograferte den samme fuglen senere på dagen. Gribben var da en 2K, som betyr at den var i sitt andre kalenderår og dermed var klekket sommeren i forveien. Omstendighetene rundt oppdagelsen av lammegribben er nærmere beskrevet av Trond Ove Stakkeland i Falco 1–2023. Fuglen har siden streifet en del rundt, og utover høsten ble den sett ved ulike lokaliteter på Jæren og i Dalane sør i Rogaland, foruten en svipptur til Kristiansand i Agder i september. Vinteren ble også i hovedsak tilbrakt i samme område, hvor den ble rapportert frem til 2. april. Tre dager senere dukket fuglen plutselig opp i Herøy i Møre og Romsdal, hvor den ble fotografert 5. april, og så sett igjen 16. april. Den satte etter hvert kursen sørover igjen, og en observasjon i Strand i Rogaland 22. april skulle bli den siste på en stund. Fuglen hadde imidlertid ikke forlatt oss, da den igjen dukket opp i Hjelmeland i Rogaland 7. januar 2024. Flere observasjoner ble gjort i Rogaland og Agder frem til 26. april, før fuglen igjen trakk mot nord. Denne gangen var det Hitra i Trøndelag som fikk besøk av fuglen. 13. mai var den imidlertid tilbake i Rogaland igjen, hvor det kan se ut som at den trives godt. Bevegelsene til fuglen kan følges ved å gjøre et søk på artsobservasjoner.no.

Selv om det er ganske stor avstand mellom ulike lokaliteter hvor fuglen har blitt sett, er det liten tvil om at alle observasjonene dreier seg om samme individ. Bilder fra Rogaland i januar 2023 og fra Møre og Romsdal i april samme år viser for eksempel at den samme fjæren mangler i venstre vinge. Fuglen, som nå er en 4K, har også en tilsynelatende lik fjærdrakt på bilder som er tatt i ulike deler av landet.   

Mange husker sikkert storskrikørnen Tõnn som turnerte Skandinavia hver sommer fra 2010 til 2014. Denne fuglen ble utstyrt med en satellittsender som reirunge i Estland. Den spanske munkegribben Brinzola, som ble sett i Norge i 2019 og 2020 var også utstyrt med en sender, som gjorde at bevegelsene til fuglen kunne følges fortløpende. Data fra Tõnn, Brinzola og andre individer med sendere har vist at store rovfugler godt kan bevege seg over store avstander på ganske kort tid. Bevegelsene til denne lammegribben passer fint inn i dette mønsteret. At fuglen har tatt flere turer bort fra kjerneområdet sitt sør i Rogaland og er sett fra Kristiansand i sør til Hitra i nord, er altså ikke et argument for at mer enn ett individ må være involvert.

Før denne lammegribben dukket opp i Norge i august 2022, ble den sett i Skagen lengst nord i Danmark 10.–12. juni og i Värmland i Sverige 15. juni. Fuglen er ikke ringmerket, og den er derfor sannsynligvis klekket i det fri. Lammegribbens nærmeste naturlige hekkeområder er i dag Pyreneene, Corsica, Hellas, Tyrkia og Kaukasus. Fugler herfra har tradisjonelt ikke blitt sett langt utenfor fjellområdene hvor de hekker, og det er lite trolig at en fugl i Skandinavia kommer herfra.

Det foregår et prosjekt for å reetablere arten i Alpene, hvor den tidligere hekket. Vulture Conservation Foundation skriver på sine nettsider 4vultures.org at arten forsvant i Alpene på grunn av jakt og forgiftning, og det siste kjente eksemplaret ble skutt i Aosta-dalen i Italia i 1913. Mellom 1986 og 2019 har det blitt satt ut til sammen 227 unge lammegribber i Alpene. Reintroduksjonen har vært vellykket, og bestanden anslås i dag til 300 individer, inkludert minst 60 hekkende par.

Noen lammegribber fra dette prosjektet har tidligere streifet nordover. Utsatte fugler fra Alpene med blekede svingfjær, som gjør at de kan kjennes igjen, ble sett i Skagen i Danmark i 1999 og 2003. Fugler fra prosjektet er også sett i Nederland, i Belgia, nord i Tyskland, i Polen og i Storbritannia. Det er god grunn til å anta at fuglen som har besøkt Norge siden 2022 også er en fugl fra Alpene. Fuglen er plassert i kategori E i både Norge, Sverige og Danmark.

Alle de fire gribbeartene som har faste hekkebestander i Europa, er nå påtruffet i Norge. Lammegribb er sett én gang tidligere hos oss, da en ung fugl besøkte Utsira i Rogaland 13. juni 2003. Åtselgribb har blitt funnet seks ganger i Norge, senest i Ringebu i Innlandet 12.–14. juli 2014. Ett av våre funn var av en fugl av den indiske underarten ginginianus og er plassert i kategori E. Vi har ett funn av munkegribb – en fugl utstyrt med satellittsender som turnerte store deler av Sør-Norge fra mai 2019 til mars 2020. Den ble til slutt funnet med brukket vinge etter å ha flydd på installasjoner ved et vindkraftverk i Bjerkreim i Rogaland. Denne munkegribben var klekket i det fri, men hadde tilbrakt lang tid i fangenskap før den igjen ble sluppet, og den er derfor plassert i kategori E av NSKF. Vår første og foreløpig eneste gåsegribb ble sett i Tana i Finnmark 30. mai 2022.

Hvor lammegribben vil dukke opp neste gang er ikke godt å si. I skrivende stund er den sist rapportert i Lund i Rogaland 13. mai. Hvis du har øynene med deg, og kikkert og kamera parat, så blir det kanskje du som er heldig og få se denne majestetiske fuglen neste gang!

Lammegribb
Trond Ove Stakkeland oppdaget lammegribben 11. august 2022 ved Ulvarudla i Time kommune i Rogaland. Han besøkte lokaliteten i dagene som fulgte, og fikk tatt flere bilder - som her 13. august. Fuglen streifet så en del rundt, og utover høsten 2022 ble den sett ved ulike lokaliteter på Jæren og i Dalane sør i Rogaland, foruten en svipptur til Kristiansand i Agder i september. FOTO: Trond Ove Stakkeland