Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

33 år med hekkende fluesnappere i Skibotn

Studier av fugler som hekker i fuglekasser kan gi nyttig informasjon om hvordan de ulike artene lever og klarer seg over tid i ulike miljø. En grundig undersøkelse av hekkende svarthvit fluesnapper i Skibotn, Troms har gitt oss en sjelden og detaljert kunnskap om hvordan arten lever så langt mot nord.

Av Terje Lislevand

Publisert 16.11.2020

Finske Antero Järvinen satte i gang med å henge opp fuglekasser for å studere hekkebiologien til svarthvit fluesnapper i Skibotn i 1987. Planen var å følge med på artens hekkebiologi i tre år, men Järvinen syntes resultatene var så spennende at han like godt fortsatte i 30 år til! Resultatene av denne unike undersøkelsen kan du nå lese i NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica.

Skibotn beskrives av forfatteren som et rent paradis for svarthvit fluesnapper, i det minste sammenlignet med mange andre hekkeområder på tilsvarende breddegrad. At arten trives så godt her er kanskje noe uventet siden området ligger langt mot nord i artens utbredelsesområde. Til tross for de paradisiske tilstandene var det i løpet av de 33 årene som studiet varte en betydelig variasjon i bestandsstørrelse fra år til år. Over tid var det også en klar nedgang i bestanden. Dette så imidlertid ikke ut til å ha noen sammenheng med hvor mange unger som kom på vingene.

Studier som dette, av hekkende fuglers bestand og hekkeresultater i en periode på flere tiår, er sjeldne. De kan gi oss svært interessant informasjon om hvordan ulike arter lever og klarer seg i ulike miljø. Det lange tidsspennet gir en helt unik innsikt i hvordan fuglenes hekkesuksess varierer mellom år.

Les hele artikkelen

Død svarthvit fluesnapper-unge
En svarthvit fluesnapperunge fra Skibotn har omkommet før den når flygedyktig alder sommeren 1988. Ungen sultet trolig i hjel på grunn av at sommeren var spesielt varm og tørr dette året. FOTO: Antero Järvinen