Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Bestandsøkning av hekkende sangsvane

I løpet av de siste tiårene har sangsvana økt hekkeutbredelsen og bestandsstørrelsen i Nord-Europa. Fra å være en utpreget nordlig villmarksfugl er den nå også å finne hekkende flere steder i Sør-Skandinavia forholdsvis nær menneskelig aktivitet.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 19.08.2016

Arten startet å hekke i området Oslo-Akershus i 1999 og hekkebestanden teller nå 11-14 par. Økningen ser ut til å fortsette. Det vil være interessant å se hvordan sangsvanas bestandsøkning eventuelt vil påvirke hekkebestanden av knoppsvane. Videre detaljer kan leses i en ny artikkel i Ornis Norvegica:

Dale, S. 2016. Breeding population increase and range expansion of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Oslo and Akershus counties, southeastern Norway during 1999-2015. Ornis Norvegica 39: 29-36.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Sangsvane på reir
Rugende sangsvane fra Hol i Buskerud i juli 2015. FOTO: Jostein Myre