Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Mytemønster og aldersbestemmelse av snøugle

I en ny artikkel i Ornis Norvegica viser Roar Solheim hvordan snøugler kan aldersbestemmes ut fra mytemønsteret til hånd- og armsvingfjærene. Ut fra dette er det mulig å aldersbestemme opp til nesten fire år gamle fugler, før de bytter svingfjær for fjerde gang.

Av Terje Lislevand

Publisert 28.11.2012

Artikkelen beskriver forskjeller mellom juvenile og adulte fjær hos begge kjønn, og hvordan disse skiftes ut etter hvert som fuglene blir eldre. Ut fra informasjonen i artikkelen vil det være mulig å aldersbestemme snøugler i hånden, eller til og med ut fra skarpe fotos av vingenes overside.

Les artikkelen her

Kommentér nyheten