Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nytt om gåseforskning i Ornis Norvegica

I april 2012 avholdt IUCNs gåsegruppe sitt 14. symposium i Steinkjer, med 70 deltakere fra 18 nasjoner. De mange foredragene omfattet biologiske så vel som forvaltningsmessige tema. En artikkelsamling fra symposieforedragene er nå publisert i Ornis Norvegica og utgjør symposiets Proceedings.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 23.09.2013

Bart Ebbinge redegjør i en kort artikkel for selve symposiet. Dirk Raes omtaler det europeiske arbeidet med å organisering fargemerking internasjonalt. En artikkel av Ingunn Tombre m.fl. presenterer erfaringer fra Norge med forvaltningsprosedyrer for kortnebbgås og hvitkinngås, og hekkebestanden av hvitkinngås på deler av den russiske Barentshavskysten beskrives i en artikkel av Dmitry Dorofeev m.fl.

To artikler omhandler tundrasædgås (underarten rossicus), en av Adriaan de Jong m.fl. om trekket basert på halsmerkinger og en av Thomas Heinicke og Adriaan de Jong om underartens forekomst om vinteren i Sør-Sverige. Jouke Prop m.fl. tar for seg isbjørnpredasjon på kortnebbgåsreir på Svalbard, og Sergey Yerokhov omtaler dverggåsas forvaltningsstatus i Kasakhstan.

Les mer (Ornis Norvegica)

Kortnebbgås
Forvaltningsprosedyrer for kortnebbgås ble diskutert på gåsesymposiet på Steinkjer i 2012. FOTO: Halvor Sørhuus