Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fuglefaunaen i Øvre Forra – reservatet nå og for 40 år siden

Kartering av hekkefuglfaunaen i Ramsar-området Øvre Forra naturreservat ble utført i begynnelsen av 1970-årene og gjentatt med nøyaktig samme prosedyre i 2011 og 2012. I alt 16 arter ble registrert med hekketerritorier, og av disse ikke mindre en 10 vadefuglarter.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 07.01.2016

De vanligste vadefuglene var nå som den gang rødstilk, heilo, småspove og enkeltbekkasin, mens heipiplerke ikke uventet var vanligste spurvefugl. Rødstilken har imidlertid nå passert heipiplerka i antall territorier. Likheten i fuglefaunaens sammensetning i det 40-års lange tidsrommet er mer påfallende enn forskjellene. Dette understreker betydningen av reservatet, som miljømessig har holdt seg svært konstant i dette tidsrommet. Detaljene finnes i en artikkel publisert i Ornis Norvegica av Per Gustav Thingstad.

Referanse: Thingstad, P.G. 2015. Bird communities at two marshes in Øvre Forra, today and 40 years ago. Ornis Norvegica 38: 18-24.

Les full artikkel

Enkeltbekkasin
Enkeltbekkasin er en av de vanligste vadefuglene i Øvre Forra naturreservat. FOTO: Frode Falkenberg