Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Kjønnsbestemming av lappugle

Kjønnsbestemming av hekkende ugler er forholdsvis enkelt, da det bare er hunnen som har rugeflekk. Utenfor hekketiden kan imidlertid kjønnsbestemming under ringmerkingsfangst være en vanskelig. Finske forskere har kommet fram til en metode for kjønnsbestemming av lappugle fra mål.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 09.05.2016

Selv om hunnene hos ugler gjennomgående er noe større enn hannene gjør overlapp i dimensjoner seg gjeldende. Studium av et større antall skinnlagte eksemplarer av lappugle fra Universitetet i Oulu, Finland, viste at en kombinasjon av underarmslengden, lengden av klo nr. 2 og vingelengden ga en korrekt kjønnsbestemming av 95% av individene. Disse målene ga bedre resultat enn bruk av de mer tradisjonelle målene som vinge, tars, nebb og vekt. Metoden aktualiseres av lappuglas mulige spredning i nyere tid, med den økte sjansen ringmerkere kanskje har for å komme i befatning med arten.

Referanse: Tornberg, R., Mikkola, H. & Rytkönen, S. 2016. Morphometric sex determination of Great Grey Owls Strix nebulosa. Ornis Norvegica 39: 6-10.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Lappugle
En finsk studie viser at biometri avslører lappuglas kjønn. FOTO: Frode Falkenberg