Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Redaktørskifte i Ornis Norvegica

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica og er i dag helt nettbasert. Ingvar Byrkjedal har vært redaktør siden 2011, men ble ved årsskiftet avløst av professor Arild Johnsen fra Naturhistorisk museum i Oslo.

Av Terje Lislevand

Publisert 08.02.2018

Tidsskriftet Cinclus kom ut for første gang i 1978 og var ment som foreningens organ for publisering av ornitologisk fagstoff. Samtidig ble tidsskriftet Vår Fuglefauna opprettet for å ta seg av lettere og mer «folkelig» stoff rettet mot et bredere publikum.

Cinclus skiftet snart navn til det mer omstendelige Fauna Norvegica Ser C, Cinclus, men fra og med 1999-årgangen ble navnet endret igjen til Ornis Norvegica. Svein Haftorn var tidsskriftets redaktør fra starten og helt fram til 2002 da Olav Hogstad tok over stafettpinnen. Han ble i 2011 avløst av Ingvar Byrkjedal som førte tidsskriftet over i en ny tid. Fra da av kom det nemlig ikke lenger ut i papirform, men ble kun utgitt på nett.

Denne omleggingen var helt i tråd med det som mange ser på som idealet for vitenskapelig publisering, nemlig artikler som ligger helt åpent tilgjengelig for alle som ønsker å lese dem. I motsetning til mange lignende «Open Access»-tidsskrifter krever heller ikke Ornis Norvegica en avgift fra forfatterne for at artiklene skal kunne publiseres.

Ornis Norvegica er altså gratis både for forfattere og lesere. Denne omleggingen i 2011 gjorde faktisk Ornis Norvegica til et av verdens første ornitologiske tidsskrifter som publiseres med en slik åpen tilgang. For forfattere er det i tillegg attraktivt at artiklene med denne moderne nettløsningen får en mye større spredning enn før.

Og artiklene blir lest! Statistikk fra nettsidene viser at en rekke artikler har over tusen visninger, og enkelte populære artikler har blitt vist over 3000 ganger.

Det er likevel en kjennsgjerning at årgangene til Ornis Norvegica ikke har vært overfylte de siste årene.  På et møte i Bergen nylig var både ny og nylig avgått redaktør enige om at det er svært ønskelig å øke stofftilgangen.

Potensielle forfattere oppfordres til å logge seg inn på tidsskriftets nettsider og sende inn manuskripter her. Om du ønsker å diskutere mulige artikler før endelig innsending, eller om det skulle oppstå problemer underveis, nøl ikke med å kontakte redaktøren på vanlig e-post (se tidsskriftets nettsider for kontaktinformasjon).

Vi takker Ingvar for den store innsatsen han har lagt ned i driften av Ornis Norvegica de siste årene. Både Ingvar, den øvrige redaksjonen og NOFs sekretariat og ledelse er alle svært glade for at Arild Johnsen nå tar over redaktørvervet. Vi ønsker Arild lykke til med å lede utgivelsen av NOFs fagtidsskrift framover!

Ornis Norvegica

Redaktører
Ingvar Byrkjedal (til venstre) overlot nylig redaktørvervet i Ornis Norvegica til Arild Johnsen. Begge ønsker seg mer stoff, og håper at flere forfattere vil vurdere å publisere i NOFs fagtidsskrift. FOTO: Terje Lislevand