Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Vinterforekomst av stellerand i Varanger dokumentert

Et varmere klima og mindre havis medfører økt menneskelig aktivitet i nordområdene. Mer oljeutvinning og skipstrafikk i nord gir økt risiko for oljeutslipp. Et nytt NOF-studium undersøker fordelingen av stellerand i Varanger gjennom vinteren, og tilfører viktig kunnskap i planleggingen av oljevernberedskap i området.

Av NOF

Publisert 22.02.2019

Stelleranda er vurdert som sårbar (VU) på den globale rødlista for arter. Norge har etter Russland den største vinterforekomsten av denne arten i Europa, og selv om vinterbestanden i Øst-Finnmark er langt mindre nå enn den var for noen tiår tilbake, har vi fremdeles internasjonalt viktige områder for arten i Norge.

Som følge av sin rødlistestatus er stelleranda en av få arter Miljødirektoratet vil prioritere å rehabilitere ved mulige framtidige oljeutslipp i Øst-Finnmark. Som et ledd i utarbeidelsen av en beredskapsplan for oljeutslipp i Varanger, kartla NOFs fagavdeling fordelingen av stellerand i Finnmark gjennom månedlige tellinger vinteren 2016/2017.

Resultatene fra studien er presentert i en ny artikkel i fagtidsskriftet Ornis Norvegica. Fordelingen av stellerender i Varanger var temmelig lik gjennom vinteren, men fuglene spredte seg mer ut og delte seg opp i mindre flokker utover våren. Gjennom hele vinteren foregikk næringssøk hovedsakelig på grunt vann nær land. Øvrige resultater og konklusjoner kan leses i artikkelen, som er fritt tilgjengelig på tidsskriftets nettsider.

 

Stellerand
Stelleranda forekommer ofte i svært tette flokker i vinterområdene. Et nytt studium publisert i tidsskriftet Ornis Norvegica ser nærmere på fordelingen av stellerand i Varangerfjorden i Finnmark gjennom vinteren. FOTO: Tomas Aarvak