Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Lavskriker og smågnagere

Lavskrika, en nærmest ikonisk art for de nordlige barskogene, lever i små sosiale grupper gjennom vinteren, og fødehamstring er en viktig del av deres vinterøkologi. Hamstringen gjelder for en stor del sopp og bær, men også smågnagere tas når anledning byr seg.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 10.08.2016

En studie over 12 vintre i Budal (Sør-Trøndelag) viser at lavskrikene i gode smågnagerår i stor grad opererer i skogkantene, hvor spor i snøen viser at smågnagerne er ute og ferdes, mens de i dårlige smågnagerår har tilhold lengre inne i skogen. Smågnagerne er tydeligvis ettertraktet og får lavskrikene til å ta sjansen på fødesøk i skogkanten, selv om de da antas å være mer utsatt for spurvehauk.

Referanse: Hogstad, O. 2016. Hunting strategies by Siberian Jays Perisoreus infaustus on wintering small rodents. Ornis Norvegica 39: 25-28.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Lavskrike
Lavskrika tar gjerne smågnagere om muligheten byr seg. FOTO: Frode Falkenberg