Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Om tornskatas hekkebiologi i Ornis Norvegica

En ny artikkel i NOFs fagtidsskrift fokuserer på habitat og reirplassering til tornskata, der denne hekker på hogstflater i Aust-Agder. De fleste reirene lå i einerbusker. Artikkelen tar også for seg andre sider ved artens generelle hekkebiologi som sjelden er rapportert fra Norge.

Av Magne Myklebust

Publisert 20.03.2012

I dette studiet fant Terje Lislevand at einerbusker utgjør en viktig del av tornskatas hekkehabitat i det aktuelle studieområdet på Sørlandet. I alt 71 reir ble funnet, og nesten alle lå i einerbusker. Dette skiller seg fra hva som er kjent fra hogstflater andre steder, der unge grantrær ser ut til å være mer viktig. Artikkelen beskriver dessuten tornskatas hekkefenologi, kullstørrelse og reirplassering.

Les mer

Tornskate
På hogstflater i Aust-Agder legger gjerne tornskata reiret sitt i einerbusker. FOTO: Gunnar Numme

Kommentér nyheten