Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Islommen er aggressiv mot andre fugler

Mens det er velkjent at islommen kan opptre aggressivt mot andre fuglearter på hekkeplassen har man antatt at den er mer fredelig av seg om vinteren. En ny undersøkelse fra Jærkysten, som er rapportert i tidsskriftet Ornis Norvegica, viser imidlertid at islommen kan være svært så hissig av seg også i vinterhalvåret.

Av Terje Lislevand

Publisert 21.12.2017

Ingvar Byrkjedal studerte islommer langs Jærkysten i perioden 1996-2010 og registrerte gjentatte tilfeller der lommene utviste aggressiv atferd mot andre vannfugler. Særlig var det fiskespisende fugler som fikk unngjelde, noe som kan tyde på at aggresjon brukes for å redusere konkurransen om mat.

Islommen brukte flere ulike strategier for å jage bort andre arter, inkludert angrep fra undersiden på fugler som lå på sjøen. Atferden er beskrevet i detalj og illustrert i artikkelen.

Referanse

Byrkjedal, I. 2017. Interspecific aggression by wintering Great Northern Divers Gavia immer. Ornis Norvegica 40: 49-54.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Islom
Islommen kan være svært så hissig av seg i vinterhalvåret. FOTO: Jan Erik Røer