Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Varierende forekomst av lopper i norske fossekallreir

En ny artikkel i Ornis Norvegica rapporterer fra undersøkelser av forekomsten av lopper i reirene til fossekallen. Studiet viser at forekomsten av de små dyrene varierer betydelig mellom reir – fra ingen til et tilfelle der det ble påvist tusenvis av lopper i reirmaterialet.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 27.11.2013

I artikkelen «Fleas in nests of the White-throated Dipper Cinclus cinclus in Norway» redegjør Trond Øigarden, Reidar Mehl og Kurt Jerstad for innholdet av lopper i totalt 25 undersøkte fossekallreir. Fire loppearter ble påvist, hvorav to var arter som forekommer vanlig som parasitter hos norske fugler. Mange av reirene inneholdt noen titalls lopper, mens andre reir ikke hadde lopper i det hele tatt. Rekorden var et reir fra Vest-Agder som hadde over 3700 lopper!

Les mer (Ornis Norvegica)

Fossekall
Et reir av fossekall i Vest-Agder inneholdt 3700 lopper! Dette er imidlertid ikke normalen. FOTO: Morten Vang/fuglefoto.net