Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Langdistansetrekkere og værforhold

Sammenheng mellom ankomst om våren og klimaendringer er vist for en rekke fuglearter. Trekkfenologien er i stor grad styrt av fuglenes indre rytme, men også justert av ytre forhold. I en artikkel i Ornis Norvegica ser forfatterne nærmere på trekkstrategiene for tre arter.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 08.05.2017

I en nylig publisert artikkel i Ornis Norvegica er ankomsttidene til Troms for tre langdistansetrekkere, nemlig løvsanger, gransanger og svarthvit fluesnapper, sammenholdt med temperatur og nedbør både i overvintringsområdene, under trekketapper og i ankomstområdet.  Løvsangerens og gransangerens ankomst synes uberoende på klimaforholdene i vinterområdene og underveis på trekket inntil de når Skandinavia, mens for svarthvit fluesnapper ble det ikke påvist noen sammenheng med klimaforholdene. Detaljene finner du i Ornis Norvegica-artikkelen.

Referanse

Barrett, R.T. 2017. The dependence of long-distance migration to North Norway on environmental conditions in the wintering area and en route. Ornis Norvegica 40:14-23.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Gransanger
Gransangerens ankomst synes uberoende på klimaforholdene i vinterområdene og underveis på trekket inntil de når Skandinavia. FOTO: Frode Falkenberg