Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fuglesamfunnet i et skogsområde gjennom 50 år

Undersøkelser fra et skogsområde i Trondheim viser at fuglesamfunnet har endret seg lite fra 1960-årene og fram til i dag. Lange tidsserier med data som dette studiet bygger på er uvanlige i norsk sammenheng.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 27.11.2013

Artikkelen «Species richness and structure of a breeding passerine bird community in a spruce-dominated boreal forest in central Norway: stability from 1960s to 2013» ble nylig publisert i Ornis Norvegica. Her beskriver Olav Hogstad sammensetningen av spurvefuglfaunaen i et skogsområde i Trondheim, over et tidsrom på mer enn 50 år. Forfatteren konkluderer med at fuglesamfunnet har holdt seg forholdsvis stabilt i denne perioden.

Les mer (Ornis Norvegica)

Granmeis
Granmeisa er en av artene som går tilbake i det undersøkte skogsområdet i Trondheim. FOTO: Thor Østbye