Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fiskeørn tok for stor fisk – og druknet

At rovfugler blir drept i kamp med sine byttedyr hører til sjeldenhetene. Det finnes mange historier om fiskeørner som har blitt trukket under vann og druknet fordi fisken de har fanget var for stor, men slike tilfeller har ofte blitt trukket i tvil. Ett slikt tilfelle er nå grundig beskrevet fra Norge.

Av Terje Lislevand

Publisert 16.11.2020

Fiskeørna lever for det meste av fisk, og arten har mange spesielle bygningstrekk som gjør den godt tilpasset til å fange byttet ved å stupe ned i vannet og gripe det med klørne. Man må kunne forvente at ørnene vet å velge sine byttedyr med omhu, da store fisker vil gi fuglene problemer med å lette fra vannoverflaten igjen. Dette kan selvsagt bli svært kritisk for en fugl som i utgangspunktet trives best på land.

Det finnes likevel en del historier om fiskeørner som har forsøkt seg på for store byttedyr og faktisk blitt trukket under vann og druknet. Da slike tilfeller sjelden er godt dokumenterte, og det ofte er forhold ved observasjonene som kan stilles spørsmål ved, har mange fagornitologer vært skeptiske til om slike drukningsulykker faktisk har skjedd.

I en artikkel nylig publisert i Ornis Norvegica rapporterer Magne Husby om et slikt tilfelle fra innsjøen Holderen i Trøndelag. Beskrivelsen baserer seg på intervjuer av flere personer som uavhengig av hverandre gav sammenfallende beskrivelser av hendelsen.

Les hele artikkelen

Fiskeørn
Fiskeørna er en god fisker, men kan en sjelden gang gi seg i kast med et for stort bytte som trekker fuglen under vann så den drukner. Denne fuglen klarte seg derimot fint. FOTO: Jørn Bøhmer Olsen