Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Fuglevernprisen til vipeprosjektet!

Under NOF sitt årsmøte på Stiklestad ble årets fuglevernpris delt ut. Prosjektet "Vern vipa i Hordaland" fikk prisen i konkurranse med flere kandidater. Utmerkelsen er en anerkjennelse for arbeidet prosjektgruppen gjør for å kartlegge og gå i dialog med grunneier.

Av NOF Hordaland

Publisert 30.04.2016

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland og de tre lokallagene under NOF Hordaland. Prosjektet har i utgangpunktet en varighet på tre år, men kan forlenges. 

Målet med vipeprosjektet i Hordaland er tredelt:

  • Finne et bestandstall for vipe i fylket basert på besøk av mulige hekkeplasser i årene 2015-2017
  • Definere kjerneområder for hekkende viper og
  • Iverksetting av skjøtselstiltak og ringmerking i kjerneområde/er

Prosjektet har vokst i 2016 og ialt 28 feltarbeidere er tilknyttet prosjekt med utvalgte kjernelokaliteter. I tillegg kommer rapportører i artobservasjoner og tipsere fra publikum. En nøkkel til vellykket hekking er et tett samarbeid med grunneier.

Prisen ble delt ut under festmiddagen på NOF årsmøte på Stiklestad. Klipp fra statuttene gjenis her;

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning (f.eks. fuglekasser, kunstige reir) for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

Fylkesleder i NOF Hordaland, Lars Ågren mottok prisen på vegne av alle deltakere i prosjektet. Med prisen ble prosjektet tildelt kroner 30.000,- med ønske om at prisen skal bedre situasjonen for vipa regionalt, og at det inspirerer til at nye, tilsvarende prosjekter blir startet opp.

Vi gratulerer alle involverte!

Referat fra NOFs årsmøte

Fuglevernprisen
Fuglevernprisen ble mottatt på vegne av alle deltagerne i prosjektet av leder i NOF Hordaland, Lars Ågren. Til venstre ser vi avtroppende styreleder i NOF, Simon Rye. FOTO: Magne Myklebust