Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dine forslag er ønsket: Hvem bør få BirdLife Norges priser for 2024?

Hvem bør bli Årets Fossekall, og hvem bør få Fuglevernprisen i 2024? Prisene skal deles ut på BirdLife Norges årsmøte på Lindesnes i Agder lørdag 27. april, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til oss innen 10. februar. BirdLife Norge ønsker å hedre de som gjør en særskilt innsats for foreningen og fuglevernet!

Av Magne Myklebust

Publisert 12.01.2024

For niende år på rad delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall i fjor. Sentralstyret hadde valgt Jon Opheim fra BirdLife Norge avd. Oppland som Årets Fossekall 2023. Prisen ble tildelt for en uvurderlig innsats for fuglevernarbeidet i Oppland i over 50 år. Jon var den første lederen for den nyopprettede fylkesavdelingen i Oppland i 1976, og har vært en del av styret sammenhengende i 47 år! I denne perioden har han vært sentral som organisasjonsbygger samt som initiativtaker og deltaker i kartleggingen av fuglelivet i Oppland. Med sin skogfaglige bakgrunn har han gitt betydelige bidrag i saker hvor det er konflikt mellom fuglevern og moderne skogbruk. Jon har med sin inngående kunnskap argumentert for å ta hensyn til fuglelivet i utbyggingssaker gjennom utallige høringsuttalelser og skriv.

Fuglevernprisen 2023 gikk til BirdLife Norge Grenland lokallag for arbeidet med å bevare vipa i kulturlandskapet i Gjerpensdalen i Skien. Siden 2019 har lokallaget driftet «Vipeprosjektet i Gjerpensdalen» sammen med Grenland landbrukskontor, Skien kommune samt grunneiere og lokale bønder. Prosjektet har vært svært vellykket – bestanden har økt fra 18 til 41 reir i 2022. Prosjektet har samlet inn kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for å bevare vipa i kulturlandskapet, og har funnet metoder som muliggjør økning av den lokale vipebestanden. Prosjektet har også bidratt til bedre forståelse for arten på lokalt nivå. Kunnskap om vipa er formidlet til lokalbefolkning, grunneiere og bønder gjennom møter, rapporter, informasjonsskilt og samtaler.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er BirdLife Norge veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for BirdLife Norge og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av BirdLife Norge.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp. Prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse.

BirdLife Norges fylkesavdelinger og lokallag oppfordres til å foreslå sine egne prosjekter til denne prisen hvis de mener de faller inn under kriteriene. Et støttet prosjekt må ha tilknytning til BirdLife Norge. Prisen er på kr 30 000 for 2024.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater til begge prisene. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en utfyllende begrunnelse, supplert med resultater som er oppnådd. Forslag som ikke har med tilstrekkelig begrunnelse blir ikke behandlet. Forslag til kandidater sendes til post@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et medlem i BirdLife Norge. Dersom dere mener at noen som også er foreslått for prisen tidligere bør få prisen i år er det bare å sende inn forslag på dem på nytt med en oppdatert begrunnelse. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra BirdLife Norges sekretariat, og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Forslag må sendes inn til oss innen 10. februar!

Jon Opheim mottar prisen Årets Fossekall 2023
Jon Opheim (t.v.) fikk prisen Årets Fossekall 2023. Her gratuleres han av generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (i midten) og nestleder i sentralstyret Trond Øigarden (t.h.).  FOTO: Håkan Billing
BirdLife Norge Grenland lokallag mottar Fuglevernprisen 2023
Fuglevernprisen gikk til BirdLife Norge Grenland lokallag for sitt arbeid med vipa. Leder i BirdLife Norge avd. Telemark, Allen Einar Kjøhl-Røsand, tok i mot prisen på vegne av lokallaget. Prisen ble delt ut av styremedlem Merete Wiken Dees (t.h.) og generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (t.v.).  FOTO: Håkan Billing