Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nå kan du sende inn forslag til BirdLife Norges priser for 2022!

Hvem blir Årets Fossekall 2022? Og hvem får Fuglevernprisen 2022? Prisene skal deles ut på Birdlife Norges årsmøte i Fevik, Grimstad 23. april neste år, og vi ønsker å få forslag til kandidater før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 15.12.2021

For sjuende gang delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall på foreningens årsmøte på Stjørdal i Trøndelag 9. oktober i høst. Sentralstyret hadde blant flere forslag valgt Per Inge Værnesbranden fra Stjørdal lokallag som Årets Fossekall 2021. Prisen ble tildelt for en ekstraordinær innsats gjennom flere tiår for foreningen i hjemfylket Trøndelag, og særskilt i hjemkommunen Stjørdal. Per Inge har vært den viktigste drivkraften i Stjørdal lokallag gjennom flere tiår. Han har tatt tak i det lokale naturvernarbeidet, og lagt ned en spesielt stor innsats for å bevare våtmarksområdene ved Stjørdalselvas utløp. Per Inge er nå redaktør i lokaltidsskriftet Trøndersk Natur, og har vært med i redaksjonen der i flere år. Han er sentral i det lokale ringmerkingsarbeidet, er opptatt av rekruttering og er primus motor for lokale fugleturer og arrangementer.

Fuglevernprisen 2021 ble ikke delt ut grunnet mangel på forslag. Fuglevernprisen 2020 gikk til Helge Grønlien. Han fikk prisen for sitt lange virke med å pleie og slippe fri skadde rovfugler og ugler. Suksessraten hans er fenomenal, og til tross for at den har vært god helt siden han begynte dette arbeidet på 1980-tallet, har den også stadig blitt bedre. Pleie av skadde fugler er ikke et engasjement som man kan ta seg fri fra i helger eller ferietid, og det er ingen tvil om at kona Britt også skal ha sin del av æren når Helge får denne prisen. Hennes støtte har vært sentral, og det var derfor en ekstra bonus at begge kunne være til stede under overrekkelsen.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er BirdLife Norge veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for BirdLife Norge og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av BirdLife Norge.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

BirdLife Norges fylkesavdelinger og lokallag oppfordres til å foreslå sine egne prosjekter til denne prisen hvis de mener de faller inn under kriteriene. Et støttet prosjekt må ha tilknytning til BirdLife Norge. Prisen er på kr 30 000 for 2022.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en utfyllende begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd. Forslag til kandidater sendes til post@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et medlem i BirdLife Norge. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra BirdLife Norges sekretariat, og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!

 

Årets Fossekall 2021 er Per Inge Værnesbranden
Per Inge Værnesbranden (t.h.) ble Årets Fossekall 2021. Her har han nylig fått prisen av styreleder Michael Fredriksen.  FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2020
Her får Helge Grønlien (t.h.) Fuglevernprisen 2020 av daværende nestleder Maria Stenklev. Pasient nr. 375 – en spurvehauk hunn med leddbåndskade i skulderen ville også være med på seansen og snek seg inn på bildet for å markere tilfredshet med at denne prisen vil medføre at det går mot lysere tider i Norge for uheldige ofre som henne. Spurvehauken ble påkjørt av bil. Den ble sluppet noen dager etter overrekkelsen.  FOTO: Pål Martin Grønlien