Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Éric Roualet ble Årets Fossekall 2022

På julemøtet til BirdLife Oslo og Akershus ble prisen Årets Fossekall 2022 delt ut til Éric Roualet. Årets Fossekall er en hederspris som deles ut årlig av BirdLife Norges sentralstyre.

Av Magne Myklebust

Publisert 14.12.2022

Julemøtet til BirdLife Oslo og Akershus ble avholdt tirsdag 13. desember, med oppsummeringer, grøt og moro for de 35 oppmøtte. I quizen var siste spørsmål til forsamlingen: Hvem ble Årets Fossekall 2022? Det var det ingen som visste, all den tid dette ennå ikke var kunngjort for BirdLife Norges medlemmer. Da fikk forsamlingen informasjon om at en av dem var utpekt til å bli Årets Fossekall 2022! En gledelig overrasket Éric Roualet ble bedt om å komme fram og motta prisen.

Prisen ble tildelt Éric for en stor innsats gjennom flere år for foreningen, særskilt i Oslo og Akershus samt for Nittedal lokallag. Han er en dyktig feltornitolog som er involvert i og har tatt initiativ til en rekke fuglevernprosjekter i sitt nedslagsfelt. Det gjelder ikke minst studier og kartlegging av fuglebestander i Oslo-området, særlig rovfugler som spurvehauk og hønsehauk. Éric kartlegger Årets fugl i Nittedal, og arter som taksvale, sanglerke, vipe og gulspurv er grundig kartlagt takket være prisvinneren. Han deler også sin kunnskap med andre, og leder turer i Nittedal-området.

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for BirdLife Norge og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift. Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av BirdLife Norge.

Éric Roualet Årets Fossekall 2022
En stolt og glad Éric Roualet (t.v.) mottar her prisen Årets Fossekall 2022 av sentralstyremedlem Lars Petter Røyset Marthinsen i BirdLife Norge. FOTO: Håkan Billing