Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Beskyttelsebur for rugende vipe

Rugebur for viper brukes for å beskytte vipenes egg mot eggrøvere som for eksempel rev og kråke. Ved bruk av beskyttelsesbur må alltid grunneier og/eller bonde være informert og ha gitt tillatelse til aktiviteten på forhånd. Bur skal alltid brukes med forsiktighet, og følges opp under hele rugeperioden.

Av Frode Falkenberg

Publisert 20.05.2023

Burenes konstruksjon 

Spesifikasjonene på buret som BirdLife Norge har laget er: 60 cm diameter på toppringen, 70 cm diameter på bunnringen. Vertikale spiler: 26 cm. høye (4-6 mm.). Det er 8 cm. mellom hver vertikale spile. Taket består av 4x4 cm netting. Fire spiler er forlenget med ca. 20 cm. for å få ekstra feste i bakken. "Bakkespilen" kan sløyfes, men da er det viktig å bruke plugger for å feste buret til bakken. 

Når skal beskyttelsesbur brukes?

Beskyttelsesbur skal brukes på aktive vipereir. Reiret må ikke flyttes, og kullet skal være fullagt (som regel 4 egg). Burene kan benyttes når og hvor som helst, men lokaliteter med en kjent forekomst av eggpredatorer skal prioriteres.

Forberedelser og tips

Værforholdene skal være gode når en skal plassere rugebur, og dager med lave temperaturer og nedbør må unngås.

Vi anbefaler at man bruker en refleksvest når man går ut på et jorde for å sette ut et beskyttelsesbur. Vesten bør ikke tas av før en forlater jordet. Vesten gjør at vipas fokus rettes mot denne personen, og vipa vil derfor ikke oppleve observatører uten vest som tilsvarende farlige. Det er viktig når man senere skal observere aktiviteten ved buret fra avstand med kikkert eller teleskop. Vesten gjør også at grunneier/bonde lett kan se hvem som er ute på jordet, og man bør ha den på hver gang reiret besøkes.

Sørg for å være 100 % sikker på reirets plassering før buret skal plasseres.

Plassering av bur over reir

Buret skal plasseres over eggene. Sørg for at eggene ligger i sentrum, og press buret mot bakken. De fire spilene i bånn av buret skal presses helt ned i jorda, slik at det ikke er noen glipe mellom den nedre ringen og bakken. Det er hensiktsmessig å bruke kraftige u-plugger eller teltplugger for å ha en ekstra sikring og feste. Når buret er på plass må grunneier eller den som driver jorda bli informert om nøyaktig plassering, og en avtale om oppfølging av buret bør være på plass.

Ikke forlat området før vipehunnen ruger igjen

Om vipeparet som har fått plassert et bur over eggene sine vil de normalt legge seg på ganske raskt (5-40 min.). Noen er mer skeptiske, og det kan ta litt tid før de legger seg på. Om vipene ikke har lagt seg på innen 1 time (maks 1 1/2 time), avhengig av værforholdene, må buret fjernes. Etter et par døgn kan man prøve igjen. Det er viktig at et nylig utplassert bur ikke blir forlatt uten at man med sikkerhet vet at fuglene har akseptert det og ruger.

Sørg for å være helt sikker på at hunnen ruger. Om hannen legger seg på først, er det viktig at man følger med og forsikrer seg om at hunnen faktisk også gjør det senere. Om hunnen ikke aksepterer buret, må buret fjernes. En hann bidrar mindre til ruginga, og uten hunnens ruging vil kullet trolig havarere. Se nederst illustrasjon for et innblikk i variasjonen til de to kjønnene.

Oppfølging og dokumentasjon

Sørg for at reir og bur jevnlig blir observert på avstand underveis i rugeperioden. Når det ikke lenger er aktivitet i buret, skal buret fjernes. Ta nærbilder av reirskåla og noter ned andre ting som kan være av interesse når buret blir fjernet.

Reirfunnene skal rapporteres med nøyaktig plassering til artsobservasjoner.no. Alle bur som har blitt benyttet skal også rapporteres i skjemaet på lenka nedenfor.

Rapporteringsskjema for bruk av rugebur

Beskyttelsesbur for rugende vipe
Slik ser BirdLife Norge sitt beskyttelsesbur for rugende viper ut. Merk de forlengete spilene i bunn, som sørger for at burene sitter godt mot bakken. Noen ganger bør også ekstra plugger benyttes. FOTO: Frode Falkenberg
Egg
Sørg for at reiret er i sentrum når buret plasseres. Da ligger vipa trygt og romslig, og eventuelle eggrøvere får problemer med å nå inn. FOTO: Frode Falkenberg
Vipe rugende i beskyttelsesbur
Som regel vil vipene akseptere buret ganske raskt og fortsette rugingen. I dette tilfellet var det hannen som la seg på først, 27 minutter etter at buret ble plassert over reiret. FOTO: Frode Falkenberg
Vipekjønn
Hanner er mer kontrastrike og har mer svart i hode og strupe, samt har en lenger topp enn hunner. Illustrasjonen viser tre varianter av hanner til venstre, og tre hunner til høyre. FOTO: Ingvar Byrkjedal