Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Hjelp BirdLife Norge å samle fjær fra svartand

Våren og varmen er på vei, og med den kommer også svartendene tilbake til sine hekkeplasser! I dag er arten jaktbar i Østfold fylke til tross for at den hekkende bestanden står som sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor er vi nødt til å beregne andelen beskattede individer som stammer fra den norske hekkebestanden. Vi vet relativt lite om hvor den jaktbare bestanden hekker, men ved hjelp av innsamlede fjær håper BirdLife Norge å finne ut mer om dette.

Av Mari Dønnum Klaussen

Publisert 14.05.2024

Hvordan kan fjær fortelle oss hvor fuglen kommer fra?
For å finne ut hvor individet eller fjærene til individet har vært, brukes isotopanalyser. Isotoper er varianter av det samme grunnstoffet. For mange grunnstoffer vil forekomstene av de ulike variantene variere geografisk. For eksempel brukes isotopvariantene av karbon, karbon-14 og karbon-13 i rettsmedisin til å identifisere hvor en person har befunnet seg i løpet av livet.

Ved å analysere isotopene i håndsvingfjærene til svartender kan vi altså finne ut hvor fjærene til individet vokste ut. For både unge og voksne svartender vil stedet fjærene vokste ut etter myting være hekkeområdet. Med andre ord, hvis man vet hvor i verden håndsvingfjærene har vokst ut vet man hvor individet hekker eller har vokst opp!

Hvordan samler vi inn fjær?
Siden det er den jaktbare bestanden i Østfold som er av interesse, er det først og fremst fjær fra individer i Skagerrak-området vi ønsker å samle inn. Det vil si fra svenskegrensen til sørlandskysten. Skulle man finne fjær utenfor dette området tas også disse gjerne imot slik at vi får inn referansedata.

Individer skutt under jaktperioden er av primær interesse, siden vi ønsker å ha med en andel beskattede individer i studien. I tillegg ønsker vi fjær fra så mange svartand som mulig – så dersom noen kommer over døde svartender tar vi gjerne imot fjær fra disse individene.

Samle inn håndsvingfjær eller armsvingfjær, notér tid og sted (rapporter gjerne som død på Artsobservasjoner.no) og inkluder gjerne et bilde av individet. Send informasjon og prøve til:

Peter Sjolte Ranke, Orkerødgata 14, 1512 Moss.
E-post: peter@birdlife.no

Svartand hunnfarget
Svartandtrekket pågår for fullt i disse dager. Dette er en rødlisteart som er jaktbar i Norge, og vi ønsker å finne ut mer om hvor den jaktbare høstbestanden holder til i hekketiden. Du kan hjelpe oss med fjær som vi vil analysere. FOTO: Jan Erik Røer
Svartand død
Finner du en død svartand, så er vi interessert i å motta fjær fra fuglen. FOTO: Rolf Jørn Fjærbu