Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Markering av vipereir

Vipa legger sine egg fra starten av april til juni i Norge. Ofte er tid og sted for egglegging lite heldig i forhold til andre aktiviteter på hekkeplassen, men tap av reir kan forhindres. Tidlig i sesongen, før vegetasjonen blir for høy, er den beste tiden for å kartlegge og markere av vipereir.

Av Frode Falkenberg

Publisert 15.04.2023

Markering av vipereir er et viktig virkemiddel for at vipa i Norge skal kunne overleve. Ved funn av vipereir må grunneier kontaktes før man kan markere reiret med merkepinner. Merkepinnene vil gjøre det enklere for bonden når han pløyer, sår, gjødsler eller lignende. Skal man senere bruke vipedisk for å skjerme egg mot gjødsel er også markeringene viktige å ha.

1. Reirlokalisering

Sørg for å være helt sikker på reirets plassering før du går ut på jordet for å markere reiret. Vær også oppmerksom på potensielle farer for vipa, som kråkefugler, rev, mink etc. Vi vil nødig være årsak til at rovdyr spiser opp eggene til vipa vi skal redde...

2. Kontakt grunneier

Grunneier er den første som må få vite om reirfunnet. Hen må også godta at reiret blir markert, og være villig til ytterligere oppfølging (ta hensyn når jordet bearbeides maskinelt). Landbrukskontoret i kommunen og/eller Statsforvalteren bør også varsles. De vil kunne hjelpe grunneier i forhold til tilskudd i jordbruket for å gjøre tiltak for vipa.

3. Reirmarkering

Ofte kan det være lange avstander. Bruk av en observatør med teleskopet låst på reiret og en person på jordet for å finne den nøyaktige plasseringen. Det er flere måter å markere reirplasseringen på, og det er viktig at den som skal ta hensyn til dem vet hvordan de ser ut. Man kan for eksempel bruke to bambuspinner med refleksbånd eller noe som gjør dem enkle å se for bonden. Når man er ved reiret er det viktig med kort oppholdstid. Ta et bilde av reiret på litt avstand og et nærmere bilde av reiret med eggene. Sørg for at stedfesting er aktivert på telefonen. Marker reiret med pinnene 3 meter vekk fra reiret på hver side, i forlengelse av retningen du gikk ut på jordet. Forlat reiret i samme retning som du kom. Stå på god avstand og sjekk at rugingen kommer i gang igjen.

4. Etterbesøk

Regn deg fram til hvor langt vipene har kommet i rugingen, og gjør et besøk etter klekking. Man vil da finne små rester av eggeskall om fuglene har klekket på normal måte. Større eggbiter indikerer heller at de har blitt offer for rovdyr. Ta bilde av reiret.

Sluttord 

Det er viktig å dokumentere det som blir gjort i felten. Bilder er dokumentasjon for at grunneier skal kunne motta tilskuddsmidler for å utføre tiltak. Ta kontakt med et lokalt vipeprosjekt eller det nasjonale vipeprosjektet (vipe@birdlife.no) for å få mer informasjon eller bistand i arbeidet. Beskyttelse av reir med egg er det viktigste tiltaket som kan gi vipene vern mot jordbruksaktiviteter på dyrket mark. Ytterligere tiltak for å sikre overlevelsen til ungene fra klekking til de blir flygedyktige vil også være av vesentlig betydning for å ta vare på bærekraftige vipebestander i Norge. 

Vern vipa i Norge

Vipe
Rugende vipehunn som har fått sitt reir markert. Markeringen hjelper henne med å klare å holde liv i eggene sine fram til klekking. FOTO: Frode Falkenberg
Merkepinne
Det er viktig at merkepinnen er godt synlig for den som skal jobbe på jordet. Refleksbånd eller tape kan fungere godt. På bildet er en rød plast-topp tredd ned på en bambuspinne for å øke synligheten. FOTO: Lasse Bjørn Nilssen