Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Vern vipa i Hordaland - Årsrapport 2020

Prosjektet «Vern vipa i Hordaland» startet kartlegging, overvåking, tiltak og rapportering av hekkeområder for vipa i 2015. Rapporten for 2020 er kortfattet og rett på sak. Prosjektet ble i 2020 gjennomført uten prosjektmidler.

Av Lars Ågren

Publisert 04.01.2021

Det har vært en liten oppgang i hekkende viper i 2020 sammenlignet med 2018 og 2019 (se vedlagte rapport, pdf). Sammenlignet med toppåret 2017 i prosjektperioden er det en liten nedgang. Samme utvikling har vi i totalt antall observerte viper i fylket. Dessverre ligger årets antall pulli bare på 2015-nivå, mer enn en halvering fra fjoråret. Også antall flyveferdige unger er mindre enn 2019.

Prosjektet fortsetter kartlegging, overvåking og tiltak i 2021. Du oppfordres også til å rapportere funn i artsobservasjoner i 2021.

Med ønske om et Godt Nytt Vipeår!

 

Årsrapport 2020

Vipe Herdla naturreservat
FOTO: Lars Ågren