Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Piplerka (Medlemstidsskrift)

Medlemsbladet "Piplerka" ble første gang utgitt i 1971. De tre første årgangene (1971-1973) ble utgitt av "Lista Ornitologiske Klubb". Denne klubben ble etterhvert en del av Norsk Ornitologisk forening, og NOF Lista Lokallag gav ut "Piplerka" i årene 1974-1977. Nåværende fylkesavdeling, NOF avdeling Vest-Agder, ble stiftet i 1978. Fra og med 1978 er det NOF avdeling Vest-Agder som har vært utgiver av "Piplerka".

Foreløpig ligger de 31 første årgangene (1971-2001) inne på denne siden. Planen er at samtlige utgivelser av vårt medlemsblad, Piplerka, etterhvert skal bli tilgjengelig her.

Piplerka 01 (1971-1)
Piplerka 01 (1971-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 02 (1972-1)
Piplerka 02 (1972-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 03 (1973-1)
Piplerka 03 (1973-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 04 (1974-1)
Piplerka 04 (1974-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 04 (1974-2)
Piplerka 04 (1974-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 05 (1975-1)
Piplerka 05 (1975-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 05 (1975-2)
Piplerka 05 (1975-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 06 (1976-1)
Piplerka 06 (1976-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 06 (1976-2)
Piplerka 06 (1976-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 06 (1976-3/4)
Piplerka 06 (1976-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 07 (1977-1)
Piplerka 07 (1977-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 07 (1977-2)
Piplerka 07 (1977-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 07 (1977-3/4)
Piplerka 07 (1977-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 08 (1978-1)
Piplerka 08 (1978-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 08 (1978-2)
Piplerka 08 (1978-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 08 (1978-3/4)
Piplerka 08 (1978-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 09 (1979-1)
Piplerka 09 (1979-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 09 (1979-2)
Piplerka 09 (1979-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 09 (1979-3/4)
Piplerka 09 (1979-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 10 (1980-1/2)
Piplerka 10 (1980-1/2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 10 (1980-3/4)
Piplerka 10 (1980-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 11 (1981-1)
Piplerka 11 (1981-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 11 (1981-2)
Piplerka 11 (1981-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 11 (1981-3/4)
Piplerka 11 (1981-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 12 (1982-1)
Piplerka 12 (1982-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 12 (1982-2)
Piplerka 12 (1982-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 12 (1982-3/4)
Piplerka 12 (1982-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 13 (1983-1)
Piplerka 13 (1983-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 13 (1983-2)
Piplerka 13 (1983-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 13 (1983-3/4)
Piplerka 13 (1983-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 14 (1984-1)
Piplerka 14 (1984-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 14 (1984-2/3)
Piplerka 14 (1984-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 14 (1984-4)
Piplerka 14 (1984-4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 15 (1985-1/2)
Piplerka 15 (1985-1/2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 15 (1985-3/4)
Piplerka 15 (1985-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 16 (1986-1)
Piplerka 16 (1986-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 16 (1986-2/3)
Piplerka 16 (1986-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 16 (1986-4)
Piplerka 16 (1986-4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 17 (1987-1/2)
Piplerka 17 (1987-1/2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 17 (1987-3/4)
Piplerka 17 (1987-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 18 (1988-1/2)
Piplerka 18 (1988-1/2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 18 (1988-3/4)
Piplerka 18 (1988-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 19 (1989-1/2)
Piplerka 19 (1989-1/2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 19 (1989-3)
Piplerka 19 (1989-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 20 (1990-1)
Piplerka 20 (1990-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 20 (1990-2)
Piplerka 20 (1990-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 20 (1990-3/4)
Piplerka 20 (1990-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 21 (1991-1)
Piplerka 21 (1991-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 21 (1991-2)
Piplerka 21 (1991-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 21 (1991-3)
Piplerka 21 (1991-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 21 (1991-4)
Piplerka 21 (1991-4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 22 (1992-1)
Piplerka 22 (1992-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 22 (1992-2)
Piplerka 22 (1992-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 22 (1992-3/4)
Piplerka 22 (1992-3/4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 23 (1993-1)
Piplerka 23 (1993-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 23 (1993-2)
Piplerka 23 (1993-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 23 (1993-3)
Piplerka 23 (1993-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 23 (1993-4)
Piplerka 23 (1993-4) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 24 (1994-1)
Piplerka 24 (1994-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 24 (1994-2)
Piplerka 24 (1994-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 24 (1994-3)
Piplerka 24 (1994-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 25 (1995-1)
Piplerka 25 (1995-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 25 (1995-2/3)
Piplerka 25 (1995-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 26 (1996-1)
Piplerka 26 (1996-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 26 (1996-2)
Piplerka 26 (1996-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 26 (1996-3)
Piplerka 26 (1996-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 27 (1997-1)
Piplerka 27 (1997-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 27 (1997-2)
Piplerka 27 (1997-2) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 27 (1997-3)
Piplerka 27 (1997-3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 28 (1998-1)
Piplerka 28 (1998-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 28 (1998-2/3)
Piplerka 28 (1998-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 29 (1999-1)
Piplerka 29 (1999-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 29 (1999-2/3)
Piplerka 29 (1999-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 30 (2000-1)
Piplerka 30 (2000-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 30 (2000-2/3)
Piplerka 30 (2000-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 31 (2001-1)
Piplerka 31 (2001-1) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)
Piplerka 31 (2001-2/3)
Piplerka 31 (2001-2/3) FOTO: NOF Vest-Agder Last ned (PDF)